Henrik Løwenheim ­Kjærsvold-Niclasen.
Henrik Løwenheim ­Kjærsvold-Niclasen.

Vi har modtaget:

Foreningslivet 

I Dragør har vi et blomstrende og på mange måder historisk foreningsliv, om det være sig inden for idræt eller foreningsliv i en mere bred forstand. 

Jeg mener, at det var historieformidler Palle Lauring, der engang udtalte: »At Danmark er en brugsforening, og foreningerne er nævnt i Grundloven, hvorfor man med rette kan slå fast, at foreningsbegrebet er en unik størrelse i det danske samfund.« 

Derfor er vore frivillige og vores foreningsliv vigtige at værne om. Det frie foreningsliv, de frivillige og de kulturelle sammenhænge, de skaber, det er nogle unikke grundsten i vores samfund. 

Foreningslivet har altid været en stor del af mit liv – både i min barndom og senere som aktiv DBU-fodbolddommer. 

Jeg dyrker også forenings-livet i Dragør, hvor jeg er medlem af Støtteforeningen for Dragør Bio, Dragør Borgerlige Skyttelag og De Dragør Vandhunde. 

Kommunens rolle 

På et overordnet niveau mener jeg, at det er vigtigt, at kommunerne har mulighed for at skabe de bedste rammer for vores foreningsliv. Der skal være frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, og rammerne for udviklingen af fritids- og kulturliv skal sikres af både offentlige og private bidrag.

Kultur og foreningsliv spiller en stor og vigtig rolle i vores samfund og for udviklingen af det demokratiske samfund. 

Kulturlivet er vigtigt, og det er, som tidligere nævnt, på mange måder grundstenen for vores fællesskaber. 

Der er dog ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem at bruge mange penge på kultur og kvaliteten af kulturen, hvorfor det derfor må det være op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan det bedst giver mening at fordele midlerne. 

Jeg vil dog gerne komme med et lokalt eksempel på, hvor jeg mener, det kan give mening rigtig god mening, at Dragør Kommune bidrager – nemlig med udbygning og forbedring af saunaforholdene på badeanstalten. Og hvordan Dragør Kommune kan bidrage, det vender jeg tilbage til. 

Eksempel – De Dragør Vandhunde

De Dragør Vandhunde er en af vores bys mest hurtigst voksende foreninger. 

Der er p.t. 1.000 medlemmer, hvilket skyldes den øget interesse for vinterbadning. Og det er jo fantastisk. 

Der er bare den udfordring, at lige nu er der over 400 personer, som er opført på en venteliste. Det vil sige, at vi har 400 Dragør-borgere, som ønsker at være en del af De Dragør Vandhundes foreningsliv, og foreningen vil meget gerne lukke dem ind i fællesskabet. Udfordringen er bare, at de nuværende forhold på badeanstalten desværre ikke kan håndtere et samlet medlemstal på mere end 1.400 medlemmer. Derfor har De Dragør Vandhunde kontaktet kommunen – i første omgang for at afsøge hvilke løsningsmuligheder, som kommunen ser. Det kunne være en udbygning af saunaen i kvindeområdet (størstedelen af de 400 på venteliste er kvinder) eller etablering af en større fællesauna.

Uagtet hvilken løsning man vælger, så vil det kræve, at man får øget strømkapaciteten på søbadet. Men det er kun positivt for kommunen, da disse forhold alligevel har brug for at blive forbedret, så de kan leve op til nutidige krav.

De Dragør Vandhunde har allerede tilkendegivet, at foreningen foretrækker en økonomisk løsningsmodel a la den, man lavede ved etableringen af de to nuværende saunaer, hvilket vil sige, at foreningen selv bidrager økonomisk, supporteret af div. fondsmidler. Her ville det måske give mening, at også kommunen gav en økonomisk håndsrækning for at støtte det gode foreningsliv samt vores folkesundhed. Til gengæld bliver det samlede færdige projekt efterfølgende kvit og frit overdraget til kommunen – ligesom tidligere byggerier betalt af foreningen. 

Sagt på en anden måde, kommunen får et 100% ejerskab over nogle faciliteter, som de kun har betalt en mindre del af, og som til gengæld glæder en stor del af byens borgere. 

Man kunne også forestille sig, at fremtidige udvidelser, for eksempel af pontoner eller bygninger, kunne bruges om sommeren af alle Dragørs borgere, ungdomsklubber og skolerne m.m. 

Hvordan kan Dragør Kommune så bidrage til at løse førnævnte udfordring? 

Ja, i første omgang skal de starte med at øge tempoet på deres behandlingstid. Det tog i hvert fald næsten 1½ år, før der kom »hul igennem« til forvaltningen, efter den første ansøgning var blevet taget af bordet, uden at kommunen havde givet foreningen besked. En sådan lang behandlingstid kan vi ikke være bekendt – hverken i dette tilfælde eller generelt. Det skal vi gøre bedre. 

Og så er der den økonomiske del. Her mener jeg bestemt også, det er i kommunens interesse at støtte projektet økonomisk, hvorfor jeg mener, at man bør bestræbe sig på at finde midlerne. 

Og det mener jeg af to årsager: Den ene er, at kommunen reelt får noget for deres investering i form af de bygninger, som de efterfølgende får overdraget. Den anden årsag – som, jeg mener, er den vigtigste – er, at man her har mulighed for at støtte op om et projekt, som kommer til at bidrage til at skabe livsglæde og sammenhold blandt et stort antal af byens borgere. 

Vi har brug for at støtte foreningslivet i Dragør, så vi hurtigt og effektivt kan støtte de frivillige foreninger. 

Bør vi for eksempel tilknytte en enkelt person til en ansøgning, som kan følge en sag til dørs? Det kunne være et forslag til en løsning. Lad os derfor arbejde for, at det skal blive nemt at give mulighed for foreninger at skabe forandringer, der gavner borgere. Lad ikke de frivillige foreninger drukne i administrative processer.

I Venstre vil vi fortsat bakke op om det lokale kultur- og foreningsliv, så der fortsat sikres et godt og aktivt lokalt kulturudbud. Og dette projekt er bestemt en af dem, hvorfor det vil have min fulde støtte og opmærksomhed i fremtiden. 

Med venlig hilsen
Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen
Kandidat til KV21 for Venstre 

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk