Forlader samarbejde nok en gang

Dragør Kommune træder atter ud af samarbejdet om cykelstier 

Et flertal af Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU) bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre besluttede onsdag den 2. november, at Dragør Kommune skal træde ud af kommunesamarbejdet Supercykelstier. 

Ved årets budgetaftale blev de 2 mio. kr., der var afsat til anlæg af en supercykelsti langs Englandsvej og Kirkevej til Dragør, sløjfet, og som konsekvens af dette anbefalede forvaltningen, at Dragør Kommune skal forlade samarbejdet.

Ud og ind

31 kommuner i hovedstadsregionen er med i supercykelstisamarbejdet, der arbejder med at etablere gode cykelforbindelser på tværs af kommunegrænserne og at skabe løsninger, der kan gøre det nemmere og mere sikkert at vælge cyklen som transportmiddel. 

Nettet forbinder i dag 19 kommuner via 14 supercykelstier – og målsætningen for samarbejdet er mere end 60 ruter. 

Supercykelstisamarbejdet har været gode til at skaffe statslig medfinansiering af deres net. Typisk har staten stået for omkring halvdelen af udgiften.

Dragør Kommune var medlem af samarbejde fra 2009–2011, hvor man arbejdede med to ruter til Dragør. Men da Tårnby Kommune trak sig fra projektet i 2011, forlod Dragør Kommune også projektet, da de to planlagte ruter til Dragør begge skulle gå igennem Tårnby. Efter at Tårnby Kommune i februar 2019 genindtrådte i samarbejdet, fulgte Dragør Kommune atter trop. 

Ny cykelpulje

I stedet for de 2 mio. kr., som var afsat til Supercykelstier, er der etableret en cykelpulje på 1,5 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden for cykellister. Der er afsat 250.000 kr. i 2023, 500.000 kr. året efter og 750.000 kr. til cykelpuljen i 2025. 

Det står endnu ikke klart, hvordan midlerne skal bruges.

Politisk modstand

Ikke alle partierne i KBEU stemte for forslaget om at forlade samarbejdet. Flemming Blønd fra Sydamagerlisten udlod at stemme, mens liste T’s Anette Nyvang stemte imod.

»Liste T ønsker fortsat at prioritere supercykelsti ved Kirkevej og at deltage i supercykelstisamarbejdet, idet det giver mulighed for statsstøtte til bedre cykelstier,« tilføjer liste T til protokollen.

TM 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk