Vi har modtaget:

Fra »Salbe« til skibsværft

– en kombination med udfordringer

Kære Morten Dreyer

Den 6. januar 2021 skrev du, at det »war ein grausomme Salbe« i forbindelse med forsinkelser af byggesager (læs Morten Dreyers indlæg her, red.). For at oversætte det, så skrev du at det var en grusom creme. En »Salbe« er medicinisk creme til behandling af hudsygdomme. Begrebet »Salbe« er kvindeligt i det tyske sprog, og derfor skal det hede »eine«. Men spøg til side.

Jeg har de sidste år beskæftiget mig med det gamle skibsværft, som blev etableret i 1912. Siden det er der blevet anvendt yderst miljøskadelige kemikalier, tungmetaller og andet stads for at få skibene både bygget og gjort vandtæt. Ved siden af skibsværftet befinder der sig også en miljøstation, hvor motorolie med videre kan afleveres. Det betyder, at der er en olietank gravet ned.

For cirka tre år siden fik jeg af en kompetent person at vide, at det ville koster i omegnen af 10 millioner kroner at få renset grunden efter nedrivning af det gamle skibsværft – penge, som kommunen nok vil få svært ved at rejse. 

Du taler om, at området bør anvendes i »mellemtiden« til offentligheden (læs Mortens Dreyers indlæg om udnyttelsen af det gamle værft her, red.).

For det første så anklager du Kenneth Gøtterup vedrørende udfordringer med byggetilladelser, fordi, som du skriver, at der findes mange aktive borgere i kommunen, og samtidigt så lægger du op til, at man bruger en yderst forurenet grund til offentlig anvendelse i den tid, det tager at få byggetilladelsen og miljøgodkendelsen på plads. Denne »mellemtid« vil nok komme til at vare meget længe, ikke mindst fordi der skal betales for omfattende undersøgelser af grunden, samt dertil behandlingsudfordringer på grund af overbelastning af vores ret så lille administration.

Det er væsentligt, at der etableres en konkret plan for både bygningen og grunden, og at der skal udformes et budget, som dækker alle omkostninger, der er involveret i projektet. Herefter skal man i første omgang gå i gang med at rydde grunden, det vil sige at nedrive bygninger og bortskaffe alle materialer, så grunden fremstår ryddet. Herefter skal man indhegne grunden og opsætte advarselsskilte, der gør opmærksom på at denne grund er stærkt forurenet. Da der her er tale om en kommunal grund, så har kommunen ansvar for alle ulykker, der kan ske på grunden. Bare tænk hvis børn leger på grunden og bliver forgiftet.

Her er der ikke plads til politiske fantasiprojekter, men til en klar handlingsplan og en budgetramme, der også er realistisk under disse tider, hvor kommunen er stærkt presset økonomisk og på grund af covid-19.

Med venlig hilsen
Thomas Krebs
Borger og politisk aktiv

Vi har modtaget: Ja tak til UNESCO-verdenskulturarv

Lisbeth Dam Larsen (A), formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og medlem af kommunalbestyrelsen, har indsendt et debatindlæg om...

Vi har modtaget – åbent brev til kommunalbestyrelsen: En urimelig proces

Erling Ravn og Troels Erichsen fra ejerforeningen Lo & Lade, har indsendt et debatindlæg om byggesager og høringer.

Vi har modtaget: Spil samme spil

Asger Varding har indsendt et debatindlæg om Krudthus 2 og kulturhus. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk