Vi har modtaget:

Friplejehjem nedstemt af snævert flertal!

Som Venstres repræsentant i Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsudvalget havde jeg foreslået, at udvalget i løbet af 2021 fik en orientering omkring fordele og eventuelle udfordringer ved friplejehjem i fremtidens Dragør. Med bare én stemme blev forslaget nedstemt af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og liste T. Ud over Venstre, var det desværre kun Konservative, der støttede forslaget. En afvisning, som jeg finder utrolig ærgerligt, ikke mindst for vores lokale demokrati. 

De tre førnævnte partier (A, O og T) ønskede utroligt nok ikke engang en belysning af de fordele, som, mange synes, er helt åbenlyse. Så nu bevæger vi os hen imod en situation, hvor man tager beslutninger om noget, man ikke ønsker, på ét fuldstændig uoplyst grundlag – ja, man ønsker faktisk slet ikke at blive oplyst! 

Men hvad er det så, man fra A, O og T’s side ikke ønsker at blive oplyst op? Friplejehjem vinder mere og mere frem i Danmark. Et friplejehjem fungerer på mange måder på samme som et kommunalt plejehjem, men er privatdrevne. Det er Dragør Pleje Omsorg også, og det fungerer aldeles glimrende og er meget populært hos brugerne. 

Et friplejehjem leverer den samme kerneydelse som et kommunalt plejehjem, såsom Omsorgscenteret Enggården. Det vil sige pleje og omsorg for de af vores ældre, der har brug for det. Det koster hverken den enkelte borger eller kommunen ekstra rent økonomisk, og visitationen til en friplejebolig fungerer på helt samme vilkår. 

Et friplejehjem kan være drevet som en selvejende institution eller af en virksomhed. Allerede på nuværende tispunkt har over 40 kommuner muligheden for at tilbyde friplejehjem. 

Med befolkningsudviklingen vil flere og flere borgere få brug for plejehjemspladser i fremtidens Danmark, og dermed også borgerne i Dragør. 

Fordele ved et friplejehjem

Der er flere fordele ved et friplejehjem. Et friplejehjem har en bestyrelse, og de har meget større frihed til at planlægge stort som småt i deres daglige drift. Desuden har et friplejehjem mulighed for at tilbyde beboerne diverse ydelser som et tilkøb. Det kan f.eks. være, at en beboer ønsker mere rengøring eller mere personlig hygiejnehjælp, end det der svarer til kerneydelsen. 

Denne mulighed har en beboer simpelthen ikke på en kommunalt dreven institution. I kommunalt regi skal alle passe ned i den samme »kasse«. Gør man ikke det, er det bare ærgerligt. Det lever mange sikkert fint med, men fremtidens plejehjemsbeboere er vokset op med at kunne vælge til og fra.

De færreste vil i fremtiden finde sig i at blive puttet ned i én og samme boks. Vi er individer, og vi har brug for at blive betragtet som individer hele livet og ikke umyndiggjort i de sidste år af vores liv. 

Støtte fra Ældre Sagen

»Ældre Sagen arbejder for, at alle plejehjemsbeboere har adgang til en god værdig pleje og omsorg der, hvor de ønsker det. Muligheden for at etablere friplejehjem er et udmærket supplement til dem, der ønsker flere valgmuligheder.« Ja, sådan skriver Ældre Sagen selv på deres egen hjemmeside. Men dette skal åbenbart ikke gælde i Dragør, ifølge A, O og T. 

Ud fra både et liberalt og menneskeligt synspunkt skal jeg beklage, at forslaget med blot én stemmes flertal blev fejet af bordet. Ja, altså ikke engang en belysning af fordele/ulemper (om nogen!) kunne der samles flertal for! 

Personligt synes jeg, det er ærgerligt for vores ældre medborgere med sådan en afvisning. Dermed fratager flertallet vores ældre muligheden for, efter et langt liv, at have muligheden for at tilvælge et friplejehjem og muligheden for at kunne tilkøbe sig til lidt ekstra, der kunne forsøde deres tilværelse. 

Det er en barnepige-attitude og ideologi, som jeg og vi i Venstre ikke deler. At man af rent ideologiske grunde finder, at ingen skal have fordele på sin gamle dage, er helt ude af trit med tiden.

Er der lys i mørket?

Jeg har aldrig været kendt for at give op, og det kommer heller ikke til at ske her. Når man tror på noget, bliver man ved at kæmpe for det. Den lærdom gav min far videre til mig, inden han døde. Derfor giver jeg heller ikke op her! 

Jeg bemærkede en vis åbning hos liste T, hvilket trods alt glædede mig. Jeg er også fuldt opmærksom på, at inden længe går vi ind i en valgkamp, der alt andet lige kan udløse et nyt flertal. Jeg vil derfor love, at vi i Venstre vil tage dette op igen efter det kommende valg, så vi i fremtidens Dragør også vil kunne tilbyde vores ældre borgere friheden til selv at vælge i deres sensommer, så det ikke kun er andre kommuners borgere, der får denne mulighed.

Med venlig hilsen
Kim Dupont (V)
Medlem af Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Vi har modtaget: Friplejehjem i Dragør

Kim Dupont har indsendt et debatindlæg om et friplejehjem i Dragør. Læs mere

Vi har modtaget: Tiden er til velfærd

Nicolaj Bertel Riber (A), formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, har indsendt et indlæg om debatten om friplejehjem.

Vi har modtaget: Friplejehjem i Dragør

Morten Dreyer har indsendt en kommentar til Kim Duponts læserindlæg om friplejehjem. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk