Vi har modtaget:

Generalforsamling

Tirsdag den 26. april afholdt Sydstrandens Badebrolaug sin første ordinære generalforsamling efter den stiftende generalforsamling i maj måned sidste år. 

Foreningens eneste formål er at arbejde for etablering – og senere drift af – en badebro på Dragør Sydstrand – en badebro, som er tilgængelig for alle, og som vil blive et godt bidrag til det aktive liv ved kysten.

I sin beretning fremhævede lavets formand, Anne Lorentzen, at det har været et travlt år for bestyrelsen med etablering af hjemmeside (sydstrandensbadebrolaug.dk), udarbejdelse af brochure og nyhedsbrev, indhentning af indsamlingstilladelse samt etablering af bank- og MobilePay-konto m.m. 

Herudover er der blevet arbejdet intenst med at skaffe tilsagn om finansiering fra en bred kreds af interessenter i form af grundejer- og boligforeninger, dagsinstitutioner, fonde samt private virksomheder. 

Endvidere er konstateret et stigende medlemstal i foreningen – et tal, som forventes at vokse yderligere i 2022.

Aktiviteterne frem til nu har givet sig udslag i tilsagn om støtte på aktuelt 80.000 kr. – og det er flot. Men der er stadig et stykke vej til de knap 300.000 kr., som broen vil koste. 

Der er fortsat en række initiativer i gang i forhold til blandt andet fonde, private virksomheder og Amager Naturparkråd m.fl., og det er fortsat ambitionen at nå i mål inden udgangen af 2022.

De tre nuværende bestyrelsesmedlemmer – Anne Lorentzen, Morten Baage og Erik Skovgaard Nielsen – blev alle valgt for to år ved den stiftende generalforsamling i 2021 og fortsætter derfor også det kommende år. 

Herudover blev der nyvalgt yderligere to medlemmer til bestyrelsen – Kirsti Frankel og Henning Bothmann.

Bestyrelsen er meget glade for den store lokale opbakning til projektet og takker alle, der har bidraget. Samtidig vil vi også gerne opfordre alle interesserede til at melde sig ind i foreningen og/eller give et støtte-bidrag. Alle beløb – uanset størrelse – er meget velkomne og vil medvirke til opførelsen af broen. 

Med venlig hilsen
Anne Lorentzen, formand, Morten Baage og Erik Skovgaard Nielsen
På vegne af bestyrelsen af Sydstrandens Badebrolaug

Vi har modtaget: Badebro til Sydstranden

Anne Lorentzen, Morten Baage og Erik Skovgaard Nielsen fra Sydstrandens Badebrolaugs Bestyrelse, har indsendt et debatindlæg om badebroen på...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk