Giftfri Kommune

Natur og miljø var på dagsordenen, da Klima-, By- og Erhvervsudvalget onsdag den 2. november besluttede, at Dragør Kommune skal tilslutte sig kampagnen »Giftfri Kommune«.

Det er Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi, der står bag »Giftfri Kommune«, som indtil videre har 36 kommuner tilmeldt.

Allerede i 1990’erne blev det besluttet, at der ikke skulle bruges gift på Dragør Kommunes friarealer – bortset fra område, hvor man har bekæmpet den invasive plante kæmpe bjørneklo.

For at deltage i initiativet har kommunen lavet en samlet opgørelse over de usprøjtet arealer, som Vej og Park vedligeholder. Opgørelsen, der inkluderer områder med belægning, som er særlig vigtige i forbindelse med at undgå, at gift kan trænge ned i grundvandet, viser, at der i Dragør Kommune er omkring 3 mio. m2 usprøjtet kommunalt område.

Forvaltningen forventer, at Dragør Kommune ved at gå forrest kan sende signal til borgerne om at støtte op om et giftfri Dragør ved ikke at anvende gift i haverne.

TM

Vej og Park ved Dragør Kommune vedligeholder uden gift et samlet areal på cirka 3 mio. m2. Arkivfoto: Thomas Mose.
Vej og Park ved Dragør Kommune vedligeholder uden gift et samlet areal på cirka 3 mio. m2. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk