Vi har modtaget:

Havnen skal tilbage til brugerne!

En stor tak til Socialdemokratiet for en fin artikel i Dragør Nyt nr. 43, side 14 i sidste uge (læs indlægget her, red.).

Havnen skal tilbage til borgerne og dermed brugerne.

Af uforklarlige årsager har nogle valgt at nedlægge brugerstyrelsen.

Resultatet er, at – tilsyneladende anonyme – administratorer forfatter nye regler og dagsorden for havnen og dermed også skurbyen. (Intet navn under de fremstillede regler, hvor noget af det ovenikøbet er grundlovsstridigt).

Man anvender tusindvis af skatteydernes kroner og øre til retssager, der udelukkende drejer sig om at smide lejere ud af skur-grundene. 

Dette ville ikke kunne lade sig gøre, hvis der havde været en brugerstyrelse. Denne ville i så fald have sat et stort spørgsmålstegn ved årsagen til dette besynderlige tiltag.

I de oprindelige regler omkring leje af skur-grund står der, at kategori 1 og 2, omhandlende erhvervs- og bierhvervsfiskere, kan beholde et af deres skure til den dag, de forlader denne verden.

Årsagen til, at denne regel skulle fjernes, er ukendt.

Således kunne man mistænke, at der på ventelisten står potentielle og meget utålmodige nye skur-grundslejer, der synes, at det går for langsomt. Denne liste er hemmelig?

Hvis dette er årsagen, kunne kommunen udstykke den græsplæne, der ligger syd for den eksisterende skurby.

Det koster kun en landmåler og to til tre strømstationer, hvor de kommende lejere selv kan opføre deres skur, samt selv betale for tilslutning af el – naturligvis af en autoriseret elinstallatør. Dette gjorde vi andre. Denne løsning ville med tiden give flere »skur-grund-leje«-penge i kommunekassen.

Krav ifølge de nyeste regler for opførsel af skure er blandt andet, at der skal være fem meter mellem nyopførte skure. Dertil findes helt klare regler for udseende, højde og materialer til opførsel af bygninger i skurbyen. 

Da man ikke kan lave den slags love og regler med tilbagevirkende kraft, er der i store dele af skurbyen kort afstand mellem skurene. Det betyder, at hvis man begynder at opsige skurlejere i disse »tætte« dele af skurbyen, så fjerner lejerne naturligvis også deres skure – med det resultat at der aldrig vil blive bygget et skur på grunden igen. Derved kan vi være sikre på, at skurbyen i sit nuværende image i løbet af nogle få år vil være død.

Der vil blive færre grunde fremover – og ud af de 52, som der er nu, er der stadig nogle, der er ubebyggede.

Vi, der bruger havneplads og lejer skur-grund, har betalt mange penge i årenes løb og har brugt timer og år på at puste liv i en ellers næsten død skur-by i 90’erne. Lad dog de lejere, der i årevis har betalt og passet på vores alle sammens skurby, være i fred. Paragrafrytteri fører ikke til noget positivt.

Med venlig hilsen
Preben v. Eggers
Skur 5, Skurbyen

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk