Arkivfoto: TorbenStender.
Arkivfoto: TorbenStender.
Vi har modtaget:

Helhedsplan vedtaget

Et flertal af Engparkens beboere har sagt ja til helhedsplanen

Med denne plan ødelægger man Engparkens unikke udseende, vores særpræg, der adskiller os fra tilsvarende bebyggelser overalt i Danmark. Særpræget er blandt andet kvistene, som afslutter altanerne i etagehusene – de karakteristiske overdækninger med sadeltage – et motiv, der gentages i rækkehusenes kviste. Dette er af Dragør Bevaringsnævn fundet bevaringsværdigt, men det ændrer helhedsplanen for Engparken nu til kedelige, hvide firkanter.

Landsbyggefonden er også klar over, at den almene boligsektor rummer bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, der bør bevares ved større renoveringer, se årsberetningen fra 2020.

Det er en meget stor og dyr helhedsplan. Huslejerne/boligudgifterne vil for de flestes vedkommende stige over 50%. Den gennemsnitlige boligudgift vil tangere 10.000 kr. + acontovarme. Jeg forstår ikke, at man kan stemme ja til dette?

Der skal renoveres, men ikke i den grad. Boligkontoret Danmark, der administrerer Engparken og har et byggefirma, BYG, som tjener gode penge på renoveringer, fremlagde en helhedsplan til 300 mio. kr. i februar 2017. Den er over tid ændret flere gange og er nu oppe på at koste 407 mio. kr., og planen skulle nu efter at have ligget stille pga. corona meget hurtigt afsluttes med en afstemning.

På den baggrund modtog vi i starten af oktober en temaavis vedr. planen. Siderne 8, 9 og 10 omhandlede vor fremtidige husleje, hvis vi sagde ja til helhedsplanen. Jeg syntes ikke, siderne 8 og 9 var nemme at forstå, de fortalte to forskellige historier. Jeg læste side 9 som om, den fortalte, at huslejestigningen ikke blev så voldsom og var udregnet efter en kvadratmeterpris på 1.148 kr. m2/år, men side 8 sagde klart, at vi ville stige til 1.319 kr. m2/år fra 2027, når man forventede renoveringen færdig.

Hvad skulle man tro på?

Vi blev indkaldt til et informationsmøde angående planen den 25. oktober og skulle derefter allerede stemme om den allerede tre dage efter, den 28. oktober.

Vi var ret mange beboere, der mødte frem til mødet den 25. Der blev brugt en time på at forklare planen, og projektlederen og Engparkens bestyrelse fortalte på intet tidspunkt om de 1.319 kr. på side 8. Ingen af dem advarede os om, at huslejen ville stige til 1.319 kr. pr. m2/år, hvis helhedsplanen blev gennemført.

Vi er på tidligere møder blevet lovet, at hvis vi sagde ja til planen, var vi garanteret en husleje, der lå fast på 1.100 kr. pr. m2/år. Vi fik dengang at vide, at beløbet ikke ville stige, men at der i stedet for ville blive taget noget ud af helhedsplanen. Denne aften var det kun 1.148 kr., der blev forklaret for os – og det lå fast, fik vi at vide.

Jeg håber ikke, at nogle af de beboere, der har stemt ja til helhedsplanen, har troet på det lave tal, for efter mødet, hvor der skulle stemmes 28. oktober, lagde projektlederen huslejetallene for 2027 på hjemmesiden ... og ja, det var 1.319 kr., der var det rigtige tal. Huslejen stiger til 1.319 kr. pr. m2/år fra 2027, se hjemmesiden, helhedsplanen under spørgsmål og svarliste med huslejeredegørelse, okt. 2021, side 9, kolonnen til højre.

Der var cirka en time til besvarelse af spørgsmål i så vigtig en sag, og det var så det og alt for lidt. Mange spørgsmål blev ikke berørt, så vi var ikke klædt godt nok på til denne hurtige afstemning, synes jeg

Yderligere huslejestigning

Ud over den store stigning i husleje skal vi til den tid også betale vand fra egen måler og el til ventilation m.v., se side 10 i temaavisen.

Vand fra egen måler lyder fint nok, men det samlede vandforbrug på 1,6 mio. kr. som vi i dag alle betaler til via årsregnskabet, bliver ikke trukket ud af regnskabet, men muligvis brugt til andre udgifter til drift af helhedsplanen. Så man kan vel sige, at vi kommer til at betale for vand to gange.

Jeg synes ikke, det er betryggende, at Boligkontoret Danmark og Engparkens bestyrelse, der ikke klart og tydeligt fremlagde de aktuelle tal vedrørende helhedsplanen for os, og som åbenbart er løbet fra en tidligere aftale om huslejeniveauet, skal stå for en stor renovering til 407 mio. kr.

Og så mener jeg, at man må sige, at der i fremtiden ikke længere er billige almene boliger til pensionister, unge og enlige med en almindelig løn i Dragør – og hvor skal de flytte hen.

Med venlig hilsen fra en dårlig taber
Bente Kirstein

Vi har modtaget: Den tidligere institution på Høgevænget

Helle Barth, Kim Dupont og Per Faldborg Olesen, Venstres kommunal­bestyrelses­gruppe, har indsendt et debatindlæg om nedrivningen af bygningen på...

Vi har modtaget: Danmarks vildeste kommune

Vivi Stecher vil vide, hvor den vilde natur bliver af i Dragør. Læs mere

Vi har modtaget: Boliger for asylansøgere

Ole Storgaard har indsendt et debatindlæg om placeringen af pavilloner til flygtninge. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk