Pia Voel.
Pia Voel.

Vi har modtaget:

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig, synes jeg, er det helt overordnede spørgsmål, der er behov for at stille og forsøge at finde et svar på, når vi går til kommunalvalg den 16. november. I herværende indlæg vil jeg forsøge at give mit og Socialdemokratiet i Dragørs bud på dette store spørgsmål.

For det første ved du og jeg godt, at det, der betyder noget for os, er hverdagen; hvordan vi har det, og hvordan vores nærmeste har det.

Det handler om sundhed. Det handler om trivsel og tryghed i hverdagen. Det handler om vores boligforhold, vores økonomi og vores arbejdsforhold. Vi har brug for tryghed. Vi har brug for trivsel. Det er fundamentet for vores hverdag.

I Socialdemokratiet er vi optaget af velfærd – den nære velfærd. Det er velfærd, der danner rammen om vores daglige tilværelse.

Når vi har fået den basale dagligdag på plads, er vi også nødt til at se på vores miljø. Der er behov for, at vi lever og forbruger på en mere bæredygtig måde. 

Vi skal sikre, at forbrug af kommunale ressourcer, såsom vand og energi anvendes på den mest hensigtsmæssige måde. Vi skal tænke vedligeholdelse af boliger og bygninger på en måde, så vi fremtidssikrer og minimerer vores energiforbrug, når vi anvender materialer i renovering og fornyelse af bygninger.

Når vi skal pleje og passe de kommunale udearealer, skal vi udarbejde tidssvarende pleje-planer, der tager højde for den grønne omstilling. 

Vi ved, at det er nødvendigt, at de kommunale anlæg fungerer optimalt. I den udvikling og omstilling skal vi anvende de nyeste og mest ressourcebesparende metoder og materialer. Det skylder vi os selv og de generationer, som kommer efter os.

Den kommunale økonomi er fundamentet for aktiviteterne i vores kommune. De initiativer og den udvikling, som vi sammen skal være en del af i de kommende år, skal bygge på grundige undersøgelser, så vi træffer de mest hensigtsmæssige beslutninger både for den nære hverdag, men også for fremtiden.

Vi ved godt, at alt koster penge. Vi skal prioritere. Vi skal træffe valg – sådan er politik også.

Vi er klar til at vælge. Vi vil erindre om, at når vi vælger noget til, vælger vi også noget fra. Det er en erkendelse, vi alle skal have.

Det er vigtigt, at vi har drømme, og vi skal tænke stort.

Jeg mener, at det er rigtig vigtigt, at vi inden for den givne økonomiske ramme prioriterer trivsel, tryghed og troværdighed – i respekt for og i en konstruktiv dialog med borgerne. På den måde opnår vi at være – fælles om Dragør.

Med venlig hilsen
Pia Voel
Formand for Socialdemokratiet – nr. 3 på listen

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk