Trine Søe.
Trine Søe.

Vi har modtaget:

Hvem skal passe mit barn?

»Der er på området besluttet omprioriteringer forbundet med etablering af ensartede åbningstider i institutionerne samt øget forældrebetaling til dagtilbudsområdet,« står der ordret i budgetforliget for det kommende år, som partierne Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre står bag. 

Forringelser på børnepasningsområdet vil gøre Dragør Kommune mindre attraktiv for børnefamilier. 

Det vil gøre det svære at få enderne til at mødes, når morgen-sfo’en eller børnehaven først åbner kl. 7.00. Mange forældre vil være udfordret i forhold til at kunne møde til tiden på jobbet.

Børnefamilier bidrager med et flot skattegrundlag til kommunekassen. Men skal vi kunne fastholde vores børnefamilier og tiltrække nye borgere, må vi prioritere anderledes. 

Der er allerede gennemført store besparelser på området gennem de sidste fire år, og det har konsekvenser. Flere forældre oplever det som stressende, når man ikke kan få plads til tiden eller den ønskede institution. 

At forringe åbningstider og tilmed lægge op til takststigninger er ikke en god strategi i mine øjne. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. 

Vi Konservative ønsker at skabe de bedste rammer for børnefamilierne. At brug af lukkedage minimeres, så forældre ikke skal stresse over pasning, når arbejdet skal passes. At normering i Dragørs institutioner er god, således både børn og personale trives. Taksterne skal holdes i ro.

Med venlig hilsen
Trine Søe
Kandidat for de Konservative

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk