Irma på Neels Torv fortsætter ufortrødent frem til uge 20. Foto. HAS.
Irma på Neels Torv fortsætter ufortrødent frem til uge 20. Foto. HAS.

Irma lukker

Da ledelsen i Coop tirsdag i sidste uge på et stormøde uden varsel meddelte de til lejligheden indkaldte butikschefer, at Irma-kæden skulle nedlægges, markerede det afslutningen på en erhvervshistorie, der har sat sit præg på dansk detailhandel i 136 år.

I Dragør er historien om Irma næsten lige så lang. Familien Schepler, der stod bag kæden, etablerede allerede i 1906 deres første butik i byen – dengang som nabo til Dragør Strandhotel.

Et egentligt supermarked under navnet »Irma« blev etableret i 1953, og siden 1966 har forretningen ligget, hvor den ligger den dag i dag. Dog har den haft hamskifter undervejs, for i 1993 ændredes den til en SuperBrugsen, førend den i 2011 atter blev til Irma.

Det var en tydelig berørt, men afklaret butikschef Mogens Christensen, som Dragør Nyt talte med mandag den 6. februar. Han har om nogen butikskæden Irma under huden og i arbejdssjælen – han begyndte nemlig som elev i kæden i 1985 og har været der lige siden.

Opture og nedture

Med erfaring fra over 30 år som leder Mogens Christensen oplevet både op- og nedgangstider, og selvom han ikke forventede positive nyheder, da indkaldelsen til sidste tirsdags stormøde indløb dagen forinden, så kom meddelelsen om lukningen af kæden som noget af et chok for såvel han som de forsamlede kolleger.

Og at man har meldt ud, at forretningen i Dragør skal lukke helt, har han svært ved at acceptere rimeligheden af.

Siden han overtog stafetten som butikschef i 2019, er det gået godt i Dragør. De første år fik man vendt en negativ udvikling til positiv kundetilstrømning og omsætning, og der blev skabt overskud.

Butikschef Mogens Christensen i et område, han er særlig stolt af – Irma Dragørs velassorterede vinafdeling. Foto: HAS.
Butikschef Mogens Christensen i et område, han er særlig stolt af – Irma Dragørs velassorterede vinafdeling. Foto: HAS.
Et af Irmas kendetegn er kædens egne varer. Foto: HAS.
Et af Irmas kendetegn er kædens egne varer. Foto: HAS.

Men perioden fra sensommeren 2022 og til nu har mildest talt været udfordrende for hele branchen og i særdeleshed for en butik som den i Dragør – de eksploderende udgifter til energi har medført en giftig cocktail af stigende omkostninger og faldende salg, i takt med at kunderne også har opleveret voldsomt stigende udgifter i privaten – og det har man i den grad kunnet mærke i Irma. 

Modsat har december måneds åbning af Lidl-forretningen på Kirkevej stort set ingen indvirkning haft på omsætningen.

Men som nævnt har Mogens Christensen oplevet det før – det går op og ned i branchen, og Irma-kæden har før været i krise – og er vendt styrket tilbage. Denne gang ser der imidlertid ud til, at det er endegyldig slut med de blå butiksfacader. 

Lukning i Dragør

Udmeldingen fra Coop er, at Irma i Dragør skal lukke i uge 20. Man har ikke plads til butikken i kædens fremtidige koncepter. Bevæggrunde herfor er ikke meldt ud – hverken til offentligheden eller den lokale ledelse, men butikkens størrelse i forhold til en fremtid som »Brugsen« eller »Coop« og udfordringer med manglende parkeringspladser i forhold til »Coop 365discount«-konceptet er formentligt plausible bud.

Frem til den bebudede lukning kører Irma imidlertid videre som normalt, med fuldt varesortiment og service – og Mogens Christensen slår fast, at man agter at holde fanen højt og give de mange trofaste kunder den sædvanlige Irma-oplevelse de kommende måneder. Han er naturligvis også opmærksom på de udmeldinger, der forlyder om forsøg på i 11. time at videreføre kæden i nyt regi.

Stor opbakning

I dagene efter den triste besked har det strømmet ind med pæne ord og opbakning fra kunderne, og dette vil Mogens Christensen meget gerne kvittere for på egne og personalets vegne. Det har varmet at opleve, at Irma for mange kunder præcis som for ham selv er en hjertesag. Han ser Irma som værende andet og mere end de Irma-varer, som Coop taler om at videreføre i de nye forretningskoncepter. For Mogens Christensen er idéen om Irma den ånd, han og kollegerne går på arbejde med – idéen om at give kunderne den bedst mulige service og indkøbsoplevelse og i det hele taget at skabe en rar og positiv stemning for såvel kunder og personale. 

Uden at have tal på det har han således også fra sine mange år i Irma en klar fornemmelse af, at det er den kæde, hvor flest medarbejdere ender med at have 25-års- eller sågar 40-års-jubilæer.

Og at Irma vækker følelser, har man også oplevet lokalt, for da Coop i 2011 ændrede SuperBrugsen tilbage til Irma, forlød det i første omgang, at butikken skulle være en Fakta. Det afstedkom en stærk reaktion fra den lokale befolkning, der meget hellere så »deres Irma« vende tilbage.

Betydningen for byen

Hvad der fremover kommer til at ske i de lokaler, der altså nu i godt 56 år har huset dagligvarebutik, vides ikke endnu.

Bygningen ejes af Coop, der ikke p.t. har meldt andet end lukningen ud. Men reaktionerne fra såvel de borgere som handlende og lokale politikere, Dragør Nyt har talt med, er enslydende. Det vigtigste for dem er, at butikken, der med sin meget centrale placering ved Neels Torv har en markant profil i byen, ikke kommer til at stå tom – samt at der er et stort behov for en dagligvarebutik i selve byen.

En dagligvarebutik har stor betydning ikke bare for de lokale, der bor i byen, men også for de mange sejlende gæster. Dragør har hver sejlersæson gæster, der er vant til at kunne proviantere i byen og derfor tager en tur op i butiksgaden.

Blandt de mange kunder er der en særlig gruppe, der betyder meget for medarbejderne i Irma og personligt for Mogens Christensen – og det er de ældre borgere, der trods begrænset mobilitet sætter en ære i selv at klare dagligdagens indkøb, og for hvem den lokale Irma er eneste reelle mulighed. Det er ikke mindst med tanke på dem, at butikschefen afslutningsvis gentager, at Irma Dragør fortsætter helt som normalt i de kommende måneder.

HAS

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk