Vi har modtaget:

Konservative sætter retningen

Konservative har fremlagt sit forslag til budgettet for 2022–2024. Vi er ikke med i et budgetforlig med liste T, Venstre, Socialdemokratiet og DF. Det kan du læse mere om i dette indlæg. 

Der var officiel 2.-behandling af budgettet torsdag den 23. september. Desværre blev punktet helt sædvanen tro udsat, fordi liste T, Venstre, Socialdemokratiet, og DF ikke var blevet enige om deres budget. Så nu er sagen udsat på ubestemt tid.

Store værdiforskelle

Konservative gik ud af de fælles budgetforhandlinger torsdag den 16. september. Konservative er af den opfattelse, at Dragør har brug for et budget, der en gang for alle retter op på de økonomiske udfordringer, sætter retningen og skaber roen for både medarbejdere og ledelse. 

Vores grundlæggende værdiforskelle kommer tydeligt til kende, når vi skal sætte retningen for de næste fire år, og der er særligt store værdiforskelle imellem liste T og Konservative i forhold til den økonomiske retning. 

Forskellene imellem Konservative og øvrige landspolitiske partier er mindre, men da de i denne periode har låst sig med forskellige politiske aftaler i konstitueringen, er en budgetvedtagelse med vores perspektiver i spil ikke mulig. Det bliver den forhåbentligt efter valget, hvor der kan føres en mere ansvarlig økonomisk politik.

De sidste års budgetlægninger

I de sidste mange år har Dragør Kommune skullet spare. Vi har hvert år lavet besparelser på få hundrede tusinde kr. på de enkelte områder. I denne valgperiode har vi ikke set et budgetforlig, der grundlæggende skaber en økonomisk ro på den lange bane, men derimod kortsigtede bane besparelser – og ofte et budget, der kan kaldes »stop&go«-budget. 

Et »stop&go«-budget betyder, at de decentrale områder får besparelser, som de skal udmønte hen over vinteren og foråret, for så at være i en stor budgetusikkerhed over sommeren – og til efterårets budgetforhandlinger starter det hele forfra. Det giver kun usikkerhed. 

I 2019 så vi en meget dårlig budgetvedtagelse, der også medførte, at liste T sammen med de øvrige partier valgte at optage store lån i foråret 2020 for at sikre kassebeholdning og drift, samtidig med at flere partier åbent talte om mulige skatteforhøjelser. 

Den Konservative retning

Konservative har, i lighed med tidligere år, fremlagt et budget, der tager ansvar. Vi har i vores budgetforslag taget højde for følgende;

  • Ingen skattestigninger og nedsættelse af skatten til virksomheder.
  • At vi får genopbygget vores kassebeholdning til 60 mio. kr. i budgetperioden.
  • At vi får frigivet midler til, at vi kan øge vores anlægsbudget, så vi igen kan vedligeholde de kommunale ejendomme såsom daginstitutioner og skoler samt veje med 27 mio. kr. i hvert år fra 2024.
  • Vi reducerer i antallet af chefer på rådhuset og sikrer, at der er en tættere kobling mellem decentrale ledere og direktører. Det giver både en besparelse og højere kvalitet, da direktionen bliver tvunget til at tage et andet ansvar for driften, end hidtil. Vi ønsker, at den ansvarlige direktør for eksempelvis daginstitutioner også har en direkte dialog og ledelse af daginstitutionslederen.
  • Vi reducerer i antallet af politiske udvalg på rådhuset og dermed udgifterne til politikerne. I denne periode har liste T, Venstre, Socialdemokratiet og DF nægtet at ændre på dette for at tilgodese egne poster. Når der er behov for generelle besparelser, må politikerne gå forrest. 
  • Vi ændrer på budgetprocessen, så i stedet for, at vi hvert år laver besparelser og tilpasninger i oktober måned, lægges der et generelt effektiviseringskrav på 1% til direktionen. De skal så tidligt på året pege på, hvordan vi sikrer service på områderne, prioriteringer og besparelser, og at denne dialog sker tidligt på året, så vi i god tid kan tilpasse vores udgifter, i stedet for de hovsaløsninger, vores nuværende budgetprioriteringer er præget af. 
Prognose for likviditet (365 dages gennemsnit). Blå: teknisk budget, rød: likviditet inkl. tilgået forslag og grøn: politisk vedtaget mål for likviditet.
Prognose for likviditet (365 dages gennemsnit). Blå: teknisk budget, rød: likviditet inkl. tilgået forslag og grøn: politisk vedtaget mål for likviditet.

De konkrete tilpasninger

Konservative finder effektiviseringerne på flere områder. Først og fremmest sparer vi cirka 1 mio. kr. på politikernes honorarer ved at lave færre udvalg.

Vi sparer cirka 3,4 mio. kr. på at ændre på ledelsesstruktur og brugen af konsulenter. Vi stiller krav om, at forvaltningen skal effektivisere driften med 7,4 mio. kr. fra 2023. Samtidig bliver vi som kommune »reddet« ved, at forvaltningen har peget på en række områder, hvor forventede udgifter fremadrettet bliver mindre. Det er blandt andet på dagpengeområdet, hvor der spares imellem 2–4 mio. kr.

Konservative sætter ikke et generelt yderligere forbrug i gang, men vi giver virksomhederne bedre vilkår ved at nedsætte dækningsafgiften for erhvervsejendomme med 0,5 promille fra 2023. Derudover – og meget vigtigt – afsætter vi 27 mio. kr. til vedligehold af kommunens bygninger. Samlet giver det en sund økonomi og styr på vores kommunale kassebeholdning, jf. nedenstående figur – hvor man med den røde linje kan se effekten af et konservativt budget.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, borgmesterkandidat, Martin Wood Pedersen, kandidat, og Katrine Tholstrup
Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen

Vi har modtaget: Endnu en UNESCO-afhandling

Carsten Olesen har indsendt et debatindlæg om liste T's UNESCO-afhandling. Læs mere

Vi har modtaget: Kommunen er til for dig!

Anne Grønlund (E), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om ældrepleje i Dragør og på Amager.

Vi har modtaget – svar til Søren Hvalsø: Havnen har brug for udviklingen nu

Ebbe Kyrø (T) og Valdemar Bandolowski (T), kandidater til KV21, har indsendt et svar til Søren Hvalsøs debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk