Vi har modtaget:

Konservatives bud på udviklingen af Dragør Havn

På sidste uges kommunalbestyrelsesmøde var der en drøftelse af den kommende udvikling af Dragør Havn, hvor liste T sammen med Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti iværksatte et stort udviklingsprojekt til en forventet pris af 60 mio. kr., selvom Dragør Kommune kun har 30 mio. kr. til projektet – hvoraf de 20 mio. kr. lige er hjemtaget i lån. 

Konservative stemte imod – og læs nedenfor, hvad vi synes, man burde gøre.

Lidt historik

Udviklingen af Dragør Havn har været drøftet i mange år. Og når vi taler om udvikling, så er det vigtigt at huske på, at der er et behov for et løbende vedligehold, så moler, arealer m.v. fungerer tilfredsstillende. Med andre ord, den helt almindelige daglige vedligehold. 

Og så er der et andet spor, der handler om at ændre på havnens form, arkitektur, bygninger med videre. 

Gennem årene har kommunalbestyrelsen været bekendt med, at vi ikke har sat nok midler af til det daglige vedligehold. Og det har alle partier været ansvarlige for – også Konservative. 

Vi lånte 20 mio. kr.

Ved budgettilpasningen af kommunens budget i foråret 2020, hvor kommunekassen var ved at være tom, vedtog liste T, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti at låne 20 mio. kr. til et udviklingsprojekt. Disse 20 mio. kr. blev lagt sammen med yderligere 10 mio. kr., som hele kommunalbestyrelsen havde sparet op for at sikre det daglige vedligehold af havnen. 

Liste T og de øvrige partiers ambition var at forlænge Nordre Mole, at forbinde lystbådehavnen med færgehavnen via en rende gennem sandtangen og lukke den eksisterende indsejling til lystbådehavnen – herunder også en oprensning af Dragør ny lystbådehavn, hvor bundmaterialet indbygges bag en ny spunset Østmole, som gøres tæt, så fremtidig tilsanding undgås. Molen overvejes forberedt til at kunne indgå i en eventuel fremtidig del af en fremskudt stormflodssikring af havnen og Dragør gamle by. Fra lystbådehavnen graves en rende til den gamle færgehavn, og der etableres en ny bådebro og kajanlæg med plads op til ca. 100 både i lystbådehavnen.

Budgettet holdt ikke 

For snart fem–seks år siden fik kommunalbestyrelsen en analyse af, hvad det ville koste at lave ovenstående. Dengang fik vi at vide, at det kostede i omegnen af 60 mio. kr. 

I foråret 2020 mener de andre partier så, at vi kan gå i gang, for nu har man afsat 30 mio. kr., hvoraf de 20 mio. kr. er et nyt lån. 

I foråret 2021 indhentede virkeligheden os. Undersøgelsen af priserne for etablering af ovenstående viser sig at koste 59 mio. kr. Alligevel vælger liste T, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti at gå i gang med projektet.

Regningen efterlades 

På kommunalbestyrelsens møde i maj måned, hvor man besluttede at gå i gang, blev det meget tydeligt fortalt af de andre partier, at de har valgt at gå i gang med projektet. Og i debatten blev det omtalt, at man nu vil gå i gang med en del af projektet for de penge, man har lånt – og så må resten tages i fremtidige etaper. 

På et direkte spørgsmål fra Konservative om økonomistyringen i et så stort projekt, og hvordan man vil skaffe finansiering til de kommende etaper, var der en larmende tavshed fra alle partier. Lysten og viljen til at udvise sit entreprenantskab og iværksætte store udviklingsprojekter er større, end lysten og viljen til at få styr på økonomien i projektet. 

Nu går man i gang med et stort projekt, hvor man kun har råd til halvdelen, og man lægger regningen for det næste etaper til de kommende kommunalbestyrelser, uden at man overhovedet ved, hvordan finansieringen skal ske. Og med den aktuelle økonomiske situation er der kun to muligheder: 

Yderligere lånoptagning, eller at vi sparer på vedligehold af bygninger og veje alle andre steder.

Hvad vil Konservative

Først og fremmest vil vi gerne tilkendegive, at det samlede havneprojekt er meget interessant og ville være fantastisk at gennemføre, hvis vi havde råd. Vi har endda haft samme tanker i vores tidligere valgprogrammer. 

Men som Konservative iværksætter vi ikke store projekter uden at have råd. 

Selv den første etape har man måtte låne 20 mio. kr. til, og man aner intet om den fremtidige økonomi. Det finder vi uansvarligt. 

I stedet mener vi, at vi må anvende de opsparede midler på 10 mio. kr. til almen vedligehold og så løbende afsætte midler i budgettet til yderligere løbende vedligehold, så der ikke sker en forringelse. 

Sideløbende må vi så spare op til de store udviklingsprojekter. Og det kommer til at tage nogle år. Men vi får ikke en økonomisk bæredygtig kommune ved at optage lån til drift og udvikling. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Medlem af kommunalbestyrelsen
Spidskandidat til KV21
Konservative

Vi har modtaget: Vi stiller det forkerte spørgsmål!

Vi har modtaget: Vi stiller det forkerte spørgsmål! Siden kommunalreformen i 2007, hvor Dragør fik lov til at benytte...

Vi har modtaget: Miljø og Dragør

»Miljøet skal tages alvorligt«, skriver Martin Wood Pedersen (C) i sit debatindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Dragørs skoler

Ann Harnek (T), medlem af Skoleudvalget, har indsendt et debatindlæg om Dragørs skoler. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk