Vi har modtaget:

Kulturhus Dragør – stop

Som det nok vil være de fleste bekendt, valgte kommunalbestyrelsen at slå en stopklods i for det videre arbejde med et kulturhus på værftsgrunden.

Begrundelsen var, at arbejdsgruppen ikke havde leveret et finansieret projekt, hvilket de har ret i. Men graver man lidt efter sandheden, var kommunalbestyrelsen, hverken den nuværende eller den foregående, ikke indstillet på at give os muligheden.

Vi anmodede gentagne gange om en skriftlig tilkendegivelse af, at vi havde kommunalbestyrelsens opbakning til projektet. Den fik vi aldrig. Vi havde ligeledes behov for en skriftlig aftale omkring grunden, pris, vilkår og åremål m.v. Der var mange pæne ord om opbakning, men når det blev konkret, satte de sig på hænderne. Og uden skriftlig tilkendegivelse fra kommunen – ingen penge fra fonde. 

Det har aldrig været på tale, at kommunekassen skulle bidrage med kontanter. Grunden skulle stilles til rådighed, og foreningen bag skulle skaffe det samlede økonomiske fundament.

I den forrige periode havde den politiske ledelse vældig travlt med egne projekter: Borgmesterens vandrutsjebane, maritime nyttehaver, socialt boligbyggeri, UNESCO, hjemsendelse af to flygtninge, parkeringskælder under den gamle by og sidst et havneprojekt, hvor anlægsbudget og driftsbudget var hemmelige – intet blev til noget!

Nuværende konstituering kunne have grebet den bold, som kulturhusgruppen kastede. Det valgte de ikke at gøre – til trods for, at Kenneth Gøtterup var første politiker, der var inde over projektet, idet han satte det på dagsordenen på et BFKU-møde i september 2018.

Summa summarum: Nej – arbejdsgruppen leverede ikke et fuldt finansieret projekt. Det kunne vi ikke, fordi kommunen ikke ville give skriftlig opbakning til projektet trods flotte ord, og fordi kommunen holdt alle tal tæt ind til kroppen.

Med venlig hilsen
Bent Mütze og Kurt Hansen
På vegne af eks-arbejdsgruppen Kulturhus Dragør

 

Vi har modtaget: Økonomiaftale

Borgmester Kenneth Gøtterrup (C) kommer i dette debatindlæg med en foreløbelig redegørelse for den aftale Regeringen og KL har...

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) giver i dette læserindlæg en opdatering på, hvor Dragør er med kystsikringsprojektet.

Vi har modtaget: Tilbage til Lokalplan 70 for Dragør Gamle Havn

Carsten Olesen og Birger Nielsen har indsendt et debatindlæg om den tidligere værftsgrund. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk