Lodstårnet renoveres

Dragørs vartegn – lodstårnet på Dragør Havn, der blev opført i 1912 – står foran en omfattende renovering, efter at der er blevet konstateret råd og svamp i de bærende konstruktioner. 

Det er havnefoged Lars Olsen, der efter ansøgning ved A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har fået tilsagn om støtte til renoveringsprojektet. Fondens tilsagn omfatter en bevilling på 475.000 kr. – en donation, som, forventer man, vil kunne dække alle omkostninger i forbindelse med renoveringen.

Efter planen skal havnens tømrer i samarbejde med lokale håndværkere stå for arbejdet, og havnefogeden skal være ansvarlig for projektet.

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget torsdag den 21. januar, inden kommunalbestyrelsen træffer den endelige beslutning om igangsættelse af arbejdet torsdag den 4. februar. 

Bliver projektet vedtaget, vil renoveringen påbegyndes så hurtigt som muligt, og den forventes gennemført inden udgangen af november måned.

»Det er positivt at se, at renoveringen af lodstårnet snarest går i gang. Der er behov for en indsats,« siger formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget Morten Dreyer (O), der samtidigt sender en stor tak til havnefogeden, Lars Olsen, som med sin ansøgning har gjort det muligt, samt til A. P. Møllers Fond, som har valgt at tilgodese Dragørs vartegn.

TM

Arkivfoto: Thomas Mose.
Arkivfoto: Thomas Mose.
Efter fund af råd og svamp i lodstårnets konstruktion har man søgt om midler til renovering. Arkivfoto: Thomas Mose.
Efter fund af råd og svamp i lodstårnets konstruktion har man søgt om midler til renovering. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk