Anne Funk.
Anne Funk.

Vi har modtaget:

Mere overvågning i Dragør

Dansk Folkeparti vil fortsætte arbejdet for mere overvågning i Dragør.

På facebooksider og her i Dragør Nyt læser man alt for ofte om indbrud i private hjem, tyverier fra vores både nede i havnen, hærværk på bilerne, tyverier af cykler fra vores indkørsler derhjemme, hærværk mod vores institutioner og ikke mindst om gentagne og helt forfærdelige, forsætlige overgreb mod dyrene i Gåserepublikken. Og altsammen er det noget, der måske kunne undgås, hvis man havde overvågning. Der skal gøres noget – og her mener vi i Dansk Folkeparti, at videoovervågning er et forholdsvist billigt og effektivt middel, vi kan tage i brug. 

Læser man alle 163 kommentarer på facebookopslaget om det dødelige hærværk, der her for nogle uger siden blev begået inde på Gåserepublikken, så er man heller ikke et øjeblik i tvivl om, at stemningen blandt borgerne i Dragør er, at der bør komme overvågning op dernede. Der er absolut ingen grund til, at man ikke kan i vores optik. 

Overvågning på havnen

I 2020 blev et nyt lovforslag vedtaget i Folketinget. Heri gives der faktisk flere muligheder ift. overvågning. Lovforslaget indeholder således forslag om at ændre tv-overvågningsloven, så offentlige myndigheder, herunder kommuner, og private får udvidede muligheder for at foretage tv-overvågning. Du må gerne sætte overvågningskamera op som privatperson, men du må kun overvåge din egen matrikel. Det samme gælder erhvervsdrivende. 

Kommunerne vil med den nye lov have flere muligheder, end tidligere. En kommunalbestyrelse kan efter drøftelse med politidirektøren med henblik på at fremme trygheden foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. Et arbejde vi allerede har fået igangsat nede i havnen, hvor der blandt andet har været en høring af havnens brugere om at få sat overvågning op, i form af 13 kameraer i høj kvalitet, fordelt ud på havnens områder. 36 ud af de 37 svar, der kom ind ved høringen, hilste overvågningen yderst velkommen. Nu er udbuddet afsluttet, og en tidsplan for installation og opstart er på trapperne. 

Jeg håber, at vi ved valget den 16. november får jeres opbakning, så vi i Dansk Folkeparti kan fortsætte vores indsat for et mere trygt og sikkert Dragør. 

Med venlig hilsen
Anne Funk
Kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti, medlem af By-, Erhvervs- og Planudvalget samt kandidat til kommunalvalget tirsdag den 16. november

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk