Konservatives Kenneth Gøtterup (i midten) bliver borgmester efter nytår. Nuværende borgmester, Helle Barth (V), bliver til den tid 2.-viceborgmester, mens Socialdemokratiets Nicolaj Bertel Riber tildeles posten som 1.-viceborgmester. Foto: TorbenStender.
Konservatives Kenneth Gøtterup (i midten) bliver borgmester efter nytår. Nuværende borgmester, Helle Barth (V), bliver til den tid 2.-viceborgmester, mens Socialdemokratiets Nicolaj Bertel Riber tildeles posten som 1.-viceborgmester. Foto: TorbenStender.

Nu er Dragørs nye borgmester fundet

En lang konstitueringsprocces blev afsluttet sendt mandag aften. Kenneth Gøtterup fra Konservative, der ved sidste uges kommunalvalg fordoblede antallet af mandater, indtager borgmesterposten fra nytår

Af Birgit Buddegård

Siden kommunalvalget forrige tirsdag har Konservative, Venstre og Socialdemokratiet forhandlet om en konstituering, og sent mandag aften faldt aftalen på plads.

Konstitueringsaftalen omfatter 11 af den kommende kommunalbestyrelses 15 medlemmer. Ny borgmester bliver Kenneth Gøtterup, C, mens Nicolaj Bertel Riber, A, bliver 1. viceborgmester, og Helle Barth, V, bliver 2. viceborgmester. 

Konservative i Dragør fik et flot valg med en fordobling af mandattallet, således at de får seks pladser i den ny kommunalbestyrelse. Kenneth Gøtterup fik også det største antal personlige stemmer, nemlig 838, mens Peter Læssøe, T, fik det næststørste antal personlige stemmer, nemlig 522.

Af de partier, der stillede op til kommunalvalget, opnåede Radikale Venstre, Ny Borgerlige, Anne Grønlund, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance ikke valg, mens Dansk Folkeparti, der i indeværende valgperiode har to mandater, mistede dem begge, hvorfor partiet ikke vil være repræsenteret i kommunalbestyrelsen efter nytår. Sydamagerlisten kom ind med ét mandat. 

Konstitueringen

Kenneth Gøtterup, C, udtrykker stor glæde over, at der nu er indgået en aftale, og han og Konservative er meget glade, stolte og ydmyge over den store opbakning fra borgerne. 

Den kommende borgmester glæder sig også over en god dialog med aftaleparterne. Han har forståelse for, at nogen synes, konstitueringen har taget for lang tid, men parterne har lagt vægt på at tale godt sammen, før man begyndte at sætte navn på de forskellige poster. Og han ser ligeledes frem til en god dialog også med den øvrige kommunalbestyrelse.

Nuværende borgmester Helle Barth, V, siger, hun er helt tryg ved at overlade posten til Kenneth Gøtterup, og hun takkede for den gode og konstruktive dialog, der havde været i forhandlingerne. Hun kan se Venstres aftryk i den indgåede aftale, og hun er sikker på, at også Socialdemokratiet og Konservative kan se deres aftryk.

Borgmesteren glæder sig også over, at det brede samarbejde, som hun gik til valg på, også er udmøntet i en aftale, som den, der nu er indgået. »Det bliver fire gode år for Dragør Kommune, med det arbejdsgrundlag, der nu er lagt. Vi er enige om det, så det kan kun blive en succes,« lyder det fra Helle Barth. 

Nicolaj Bertel Riber, A, siger, han er glad for at indgå i et bredt samarbejde og roser den gode proces, som har ført til aftalen. Socialdemokratiet er særlig glade for, at der er lagt vægt på både velfærd og økonomi.

Over for Dragør Nyt har parterne løbende givet udtryk for, at det har været et meget konstruktivt og positivt forløb – omend der heller ikke lægges skjul på, at det har været en krævende opgave at få puslespillet lagt. 

Politisk arbejdsgrundlag

Konstitueringsaftalen rummer en række pejlemærker, og udvalgsstrukturen ændres i den kommende kommunalbestyrelse. 

Det fremgår af aftalen mellem de tre partier, at det er afgørende for dem at sikre forvaltningens fulde fokus på den borgernære velfærd.

Om økonomien er der enighed om, det vedtagne budget for 2022 danner grundlag for indsatserne i den kommunale service i 2022, og at den gennemsnitlige kassebeholdning med udgangen af valgperioden skal være på 50 mio. kr.

Fra aftalen kan det blandt andet nævnes, at den sikrer gennemførelse af den første etape i udviklingen af Dragør Havn, medens partierne i konstitueringen stilles frit vedrørende engvejsarealets fremtid. 

Hvad udvalgene angår, reduceres antallet. Der vil således fremover, ud over de lovpligtige udvalg – Økonomiudvalget, hvor Kenneth Gøtterup som borgmester automatisk er formand, samt Børn- og Ungeudvalget med Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, V, som formand – være tre udvalg: Social-, Arbejdsmarkeds-, Ældre- og Sundhedsudvalget med Nicolaj Bertel Riber som formand, Skole-, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget med Lisbeth Dam Larsen, A, som formand, samt Klima-, By- og Erhversudvalget med Helle Barth som formand.

Der var stor interesse fra såvel regionale som nationale medier, da Dragør, som landets sidste kommune, mandag aften kunne udnævne en borgmester. Foto: TorbenStender.
Der var stor interesse fra såvel regionale som nationale medier, da Dragør, som landets sidste kommune, mandag aften kunne udnævne en borgmester. Foto: TorbenStender.

De tre forhandlingspartnere udtrykte endvidere samstemmende et stort ønske om i det kommende arbejde at kunne inddrage de fire medlemmer af kommunalbestyrelsen fra liste T og Sydamagerlisten, der ikke er del af den foreliggende konstitueringsaftale.

Flot stemmeprocent

Med en stemmeprocent på 75,9% til kommunalvalget ligger Dragør over landsgennemsnittet.

Coronasituationen kom således ikke til at forstyrre demokratiet herude. Cirka 12% havde dog valgt at afgive deres stemme på forhånd, hvilket svarer til mere end en fordobling af afgivne brevstemmer. Antallet af brevstemmer var cirka 1.350 i år mod 558 ved kommunalvalget i 2017.

Borgmester Helle Barth glæder sig over den høje stemmeprocent, der viser, at Dragørs borgere er interesserede i lokaldemokratiet. »Det giver Dragør Kommunalbestyrelse det bedste mandat til at styre kommunen de kommende fire år,« siger borgmesteren.

Kenneth Gøtterup. Konservative. Borgmester og formand for Økonomiudvalget.
Kenneth Gøtterup. Konservative. Borgmester og formand for Økonomiudvalget.
Martin Wood Pedersen. Konservative.
Martin Wood Pedersen. Konservative.
Trine Søe. Konservative.
Trine Søe. Konservative.
Mia Tang. Konservative.
Mia Tang. Konservative.
Jan Madsen. Konservative.
Jan Madsen. Konservative.
Theis Guldbech. Konservative.
Theis Guldbech. Konservative.
Helle Barth. Venstre. 2.-viceborgmester og formand for Klima-, By- og Erhvervs­udvalget.
Helle Barth. Venstre. 2.-viceborgmester og formand for Klima-, By- og Erhvervs­udvalget.
Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen. Venstre. Formand for Børn- og Ungeudvalget.
Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen. Venstre. Formand for Børn- og Ungeudvalget.
Nicolaj Bertel Riber. Socialdemokratiet. 1.-viceborgmester og formand for Social-, Arbejdsmarkeds-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Nicolaj Bertel Riber. Socialdemokratiet. 1.-viceborgmester og formand for Social-, Arbejdsmarkeds-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Ole H. Hansen. Socialdemokratiet.
Ole H. Hansen. Socialdemokratiet.
Lisbeth Dam Larsen. Socialdemokratiet. Formand for Skole-, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.
Lisbeth Dam Larsen. Socialdemokratiet. Formand for Skole-, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.
Flemming Blønd. Sydamagerlisten.
Flemming Blønd. Sydamagerlisten.
Peter Læssøe. Tværpolitisk Forening (liste T).
Peter Læssøe. Tværpolitisk Forening (liste T).
Ann Harnek. Tværpolitisk Forening (liste T).
Ann Harnek. Tværpolitisk Forening (liste T).
Annette Nyvang. Tværpolitisk Forening (liste T).
Annette Nyvang. Tværpolitisk Forening (liste T).

Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune, som den ser ud efter den 1. januar næste år.

Se resultater, personlige stemmetal.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk