Vi har modtaget:

Nu får Dragør en socialpolitik

Som et led i en fornyelse af alle politikkerne under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område blev det tilbage i 2018 besluttet, at der også skulle udarbejdes en socialpolitik. Det har kommunen, så vidt vides, ikke haft tidligere. Som med så meget andet blev dette arbejde forsinket af corona-pandemien – men nu skal vi i gang igen. 

På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde tirsdag den 5. april fremlagde forvaltningen et forslag til procesplan for udarbejdelse af den nye socialpolitik. Der er lagt op til en inddragende og fremadrettet proces. 

Styrkende fællesskab

Det er min ambition, at vi igen samler alle partier omkring politikken, ligesom vi gjorde med både ældrepolitikken og handicappolitikken. 

Socialpolitik handler om mange ting. Det handler om lighed – og i høj grad også om ordentlighed og værdighed. 

Socialpolitik går på tværs af samfundets mangfoldige sikkerhedsnet og må altid have som grundlæggende ambition, at i morgen bliver bedre, end i dag.

Dragør har de seneste mange år ikke været god nok til at tale med og om de medborgere, som bevæger sig på samfundets kant. Borgerne har ikke haft en plads eller en stemme – hverken i hverdagen eller i valgkampe. 

Vi har tværtimod fortalt hinanden, at vi var en ressourcestærk kommune med et godt skatte-grundlag, uden de store sociale udfordringer. Det er nok også rigtigt et stykke hen ad vejen, men det er bare ikke hele Dragør, og slet ikke tilstrækkeligt for de berørte borgere. 

Jeg tror, at mange har vendt det blinde øje til, og det er ikke i orden. 

Vi skal turde tale om dem på kanten. Vi skal have det socialpolitiske kompas i orden og turde at sætte retning for socialområdet. Det gør vi nu. 

For mig handler socialpolitik om muligheder, og at ingen må løbe tør for muligheder og løsninger, der er relevante. Et velfærdssamfund skal nemlig kendes på, hvordan det behandler sine svageste. Vi skal huske, at kommune betyder fællesskab. 

Jeg håber, at mange har både tid og lyst til at bidrage til vores nye socialpolitik. Jeg glæder mig til debatten. 

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber (A)
1. viceborgmester
Formand for Social-, Sundheds- og -Arbejdsmarkedsudvalget

Vi har modtaget: Lad os samarbejde om varmeplanlægningen

Liste T's kommunal­bestyrelsesgruppe og liste T’s grønne gruppe har i fællesskab indsendt et debatinlæg og fremtidens varmeforsyning i Dragør....

Vi har modtaget: Ærgerligt, hvis uheldet rammer

Anne Grønlund har indsendt et debatindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er blevet fattigere

Flemming Blønd, kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten, har indsendt et debatindlæg om den kommunale økonomi. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk