Den nye bestyrelse i Amager Ressourcecenter (fra venstre): Ole Edvardsen (medarbejdervalgt observatør), Tina Cartey Hansen (C) Hvidovre Kommune, Allan S. Andersen (A) Tårnby Kommune, Christina Olumko (Å) Københavns Kommune, Kenneth Gøtterup (C) Dragør Kommune, Mette Reissmann (A) Københavns Kommune og Laura Lindahl (C), Frederiksberg Kommune.
Den nye bestyrelse i Amager Ressourcecenter (fra venstre): Ole Edvardsen (medarbejdervalgt observatør), Tina Cartey Hansen (C) Hvidovre Kommune, Allan S. Andersen (A) Tårnby Kommune, Christina Olumko (Å) Københavns Kommune, Kenneth Gøtterup (C) Dragør Kommune, Mette Reissmann (A) Københavns Kommune og Laura Lindahl (C), Frederiksberg Kommune.

Ny bestyrelse i ARC

Efter kommunalvalget i november er der sket udskiftning i bestyrelsen for Amager Ressourcecenter

El-skraldebiler, CO2-fangst og en kommende liberalisering er nogle af de opgaver, som Amager Ressourcecenters (ARC) nye bestyrelse skal forholde sig til i det nye år.

ARC’s fem kommunale ejere har efter kommunalvalget udpeget seks bestyrelsesmedlemmer. Af disse valgtes Mette Reissmann (A) fra Københavns Kommune som ny bestyrelsesformand, mens Allan S. Andersen (A) fra Tårnby og Laura Lindahl (C) fra Frederiksberg blev valgt som næstformænd. 

Den nye bestyrelse, der består af seks medlemmer samt en ny medarbejdervalgt observatør, skal sætte retningen for ARC i de næste fire år, hvor der er store forandringer undervejs. Blandt andet står affaldssektoren over for en liberalisering, ligesom ARC skal være en central drivkraft i udviklingen af gode affaldsløsninger – mængden af genbrug og genanvendelse skal øges, mens mere restaffald omdannes til el og varme til byen.

»Aldrig tidligere har affald, genbrug, klima og grøn omstilling været højere på dagsordenen, og aldrig tidligere har ARC’s aktiviteter været vigtigere eller mere relevante. Det skal vi være både stolte af og bevidste om. Og vi skal som ny bestyrelse være med til at sikre, at ARC også i de kommende år fortsat er en central brik i den grønne omstilling og i arbejdet med at sikre mest mulig genbrug og genanvendelse,« siger ARC’s nyvalgte bestyrelsesformand, Mette Reissmann.

Projektet over de næste par år er at få hovedparten af skraldebilerne i København til at køre på el, at videreføre projektet med at fange CO2 på Amager Bakke og at fortsætte med at involvere ARC i udviklingsprojekter, der kan skabe mere genbrug og genanvendelse. Og endelig vil ARC for at inspirere til klima- og miljøvenlig adfærd invitere folkeskoler og øvrige uddannelsesinstitutioner fra hovedstaden til et besøg på centret.

Forestående liberalisering

I forbindelse med affaldssektorens ændringer over de kommende år, oplyses det, at man i ARC er klar over vigtigheden i at omstille og udvikle sig.

»ARC står over for en meget vigtig periode. Sammen med den nyvalgte bestyrelse skal vi forberede virksomheden til fremtiden, hvor vi skal agere på et liberaliseret marked i fortsat tæt samarbejde med private virksomheder. Jeg ser meget frem til samarbejdet om at finde den rette model, som kan bringe os ind i den liberaliserede fremtid, hvor vi både skal byde ind med ambitiøs miljø- og klimarigtig håndtering af affald og løbende udvikling. Vi er til for de lokale borgere og virksomheder, så bedst mulig håndtering af ressourcer og affald med mindst mulig belastning af klima og miljø er overskriften for vores arbejde,« oplyser Jacob H. Simonsen, der er direktør i ARC.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk