Vi har modtaget – svar til Valdemar Bandolowski (T):

Ny kandidat for liste T

Valde, vi har været venner det meste af vores liv og foretaget os mange ting sammen. 

Vi har stort set altid været enige, men jeg kan konstatere, at det er vi ikke, når det drejer sig om fremtiden for den by, vi begge bor i og elsker højt.

Du skriver, at jeg skal læse på lektien, og at jeg misinformerer (læs indlægget her, red.). Det mener jeg bestemt ikke, jeg gør. Jeg giver blot udtryk for mine holdninger og meninger.

Jeg kan se, at vi trods alt er enige om, at kommunen har optaget lån for 50 mio. kr. Det, mener du, er en god idé – hvilket jeg ikke gør.

I mit forrige indlæg påpegede jeg, at hvis kommunen havde handlet med rettidig omhu og opbygget nødvendige reserver til at modstå eventuelle kriser samt ladet være med at igangsætte nye projekter, som man ikke havde penge til, så havde optagelse af lån ikke været nødvendigt. 

Dit argument med, at også andre kommuner optager lån, mener jeg ikke, gør det mere rigtigt.

At bruge 30 mio. kr. på ombygning af Østmolen i havnen er efter min mening at putte pengene i et sort hul.

For det første hører en lang jernspunsvæg ikke til i en lystbådehavn, men i en industrihavn. 

For det andet er en spunsvæg meget dyr at etablere og omkostningstung at vedligeholde. Der skal monteres zinkanoder, for at den ikke ruster op. Disse skal udskiftes regelmæssigt, og det er en meget bekostelig affære. Det kan du få bekræftet af Vejle Kommune, som har gjort den samme fejl. 

At udvide den eksisterende sandtange – som jo i dag er et lille, grønt spot i havnen – ville være synd, og totalt ødelæggende for bådelavets faciliteter. Så at omdanne denne til en parkeringsplads ville efter min mening være en dårlig idé. 

I fase to af havneombygningen skal en del af denne nye spunsvæg nedtages igen for at ændre molehovederne, og alt det materiale, man pumper op på sandtangen, skal ligeledes fjernes i fase to for at sammenlægge de to havne. Det må da siges at være en rigtig dårlig idé. Men det løser naturligvis parkeringsproblemerne, hvis man som du og dit parti går ind for en UNESCO-certificering. For øvrigt vil en etablering af parkeringspladser også være i strid med lokalplanens intentioner.

Dit argument med, at det skaffer flere bådpladser er rigtigt – men ikke i den størrelsesorden, du antyder. Du kan blot opmåle Østmolen, og så vil du komme frem til, at der maksimum er plads til 20 store både, når I, som foreslået, har etableret parkeringsanlæg på en del af strækningen. Den indtægt, der kan komme af dette, opvejer ikke engang udgifterne til vedligehold, etablering af strøm, bådbroer og vand, som tilsyneladende ikke er med i ingeniørens overslag. Og hvad med afdrag på anlægslånet?

Ja, jeg bliver ved med at fremhæve TænkeTankens plan, da det er den eneste, vi har, og den har da også dannet grundlag for lokalplanen, som I selv anfører i jeres valgmateriale, og som, I påstår, I følger. Men det gør I jo ikke, idet I hele tiden dispenserer fra denne, som I for eksempel gjorde ved bådværftet. 

Det projekt, TænkeTanken afleverede, indeholder ikke svømmehaller, faciliteter til flytning af biblioteker osv. Dette blev taget ud, da der var stor modstand imod det hos borgerne, og med rette efter min mening. Men da kommunalbestyrelsen i sin tid bad mig om at være formand for TænkeTanken, var et af vores opdrag at sørge for at bringe liv på havnen i vintermånederne. Derfor havde man i første omgang flyttet disse aktiviteter til havnen. 

En efterfølgende opinions-undersøgelse viste, at et meget stort flertal af borgerne syntes, at TænkeTankens plan var den rigtige, så det virker ikke som om, du kender denne plan. Jeg vil anbefale, at du kaster et blik på den. Den kan studeres på borgmesterens kontor.

Jeg ved ikke, hvad det er, du hentyder til, når du skriver, at også erhvervslivet ansøger om dispensationer. Det gør de muligvis. 

Jeg tror, at jeg og min virksomhed er den, der har opført flest kvadratmeter erhvervsbyggeri her i byen, og vi har aldrig bedt om dispensation for noget som helst. Så hvis din antydning er møntet på mig, er du galt afmarcheret. 

Du insinuerer også, at jeg arbejder for egne interesser. Ja, jeg er entreprenør og søger altid efter nye muligheder, og hvis jeg kan finde disse i min egen by, ser jeg det som en fordel, at vi som virksomhed kan være med til at styrke kommunens økonomi og skabe arbejdspladser. Det er vel i alles interesse.

Du afslutter med at skrive, at seriøse partier ikke kan svare på min ven Leif Johnsons mange spørgsmål, da du mener, det er et tipskuponlignende skema. Det sidste har du ret i, og det er jo netop den oplevelse, vi borgere har, når vi skal sætte vores kryds. Vi aner ikke, hvad vi får ved at stemme på en kandidat, da disse ikke vil svare klart på vores spørgsmål. Hvis man tipper, så gambler man, da man jo ikke kan være sikker på, at man sætter sit kryds det rigtige sted. Men det burde ikke være tilfældet, når man stemmer ved et kommunalvalg. Det bør ske på et oplyst grundlag, men det forudsætter, at I politikere tør og er i stand til svare på borgernes spørgsmål.

Med venlig hilsen
– din ven –
Søren Hvalsø

Vi har modtaget: Endnu en UNESCO-afhandling

Carsten Olesen har indsendt et debatindlæg om liste T's UNESCO-afhandling. Læs mere

Vi har modtaget: Kommunen er til for dig!

Anne Grønlund (E), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om ældrepleje i Dragør og på Amager.

Vi har modtaget – svar til Søren Hvalsø: Havnen har brug for udviklingen nu

Ebbe Kyrø (T) og Valdemar Bandolowski (T), kandidater til KV21, har indsendt et svar til Søren Hvalsøs debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk