Ny styrelsesvedtægt

Dragørs nye kommunalbestyrelse 1.-behandlede torsdag i sidste uge en ny kommunal styrelsesvedtægt

Torsdag den 5. januar holdt Dragør Kommunes nyvalgte kommunalbestyrelse møde. På dagsordenen var der kun et enkelt punkt – 1.-behandling af kommunens styrelsesvedtægt.

Baggrunden for ændringen sker som følge af konstitueringsaftalen imellem Socialdemokratiet, Konservative og Venstre, der blev indgået den 22. november. Med aftalen blev Kenneth Gøtterup (C) gjort til borgmester, og Skoleudvalget besluttet nedlagt.

De opgaver, som blev varetaget af Skoleudvalget, overgår til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, som fremover også skal varetage idrætsområdet som en selvstændig opgave.

Navneændring

Med den nye styrelsesvedtægt skifter By-, Erhvervs- og Planudvalget navn. Klimaområdet bliver indskrevet som en selvstændig opgave og kommer ind under dette udvalg, som således fremover kommer til at hedde Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Til gengæld fjernes ansvarsområdet levnedsmidler fra Klima-, By- og Erhvervsudvalgets, da kommunen slet ikke løser sådanne opgaver, og samtidig flyttes opgaver vedrørende turisme over til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Vederlag

I konstitueringsaftalen blev det besluttet, at formændene for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget fremover skal have ens vederlag. Det vil sige, at formanden for Klima-, By- og Erhvervsudvalg vederlag stiger fra 10,7% af borgmesterlønnen til 19%, som man har i de to øvrige udvalg. 

Borgmesterens løn, der er indbyggerbestemt og fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet, udgør cirka 885.000 kr. for en kommune af Dragørs størrelse.

Vederlaget for viceborgmesterposterne vil fortsat være 10% af borgmesterlønnen – fordelt med 5% til hver af de to viceborgmestre. 

Formanden for Børne- og Ungeudvalget vil fortsat få 3,818% af borgmesterlønnen.

Endelig vedtagelse

Ændringen af styrelsesvedtægten fik enstemmig godkendelse på torsdagens møde. 

Det forventes, at den nye styrelsesvedtægt træder i kraft torsdag den 20. januar – men inden da skal den vedtages i sagens andenbehandling onsdag den 19. januar.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk