Arkivfoto: Thomas Mose.
Arkivfoto: Thomas Mose.

Offentligt møde

Dragør Kirkes meninghedsråd inviterer tirsdag den 16. november kl. 19.30 i sognegården til et offentligt møde, hvor Sille Fusager fra Kirkefondet vil fremlægge sin fortolkning af tallene fra en analyse af Dragør Sogn.

Ifølge Jens Thorhauge fra menighedrådet er erfaringen fra andre sogne, at selvom man tror, at man har fuldstændigt check på, hvem der bor i det område, man opererer i, så er der overraskelser, som man kan blive klogere af. Menighedsrådet har derfor besluttet, at denne fremlæggelse bør være offentlig tilgængelig. Måske er der foreninger og andre, der kan basere deres arbejde på resultaterne eller på anden vis have gavn af analysen. 

Det faste menighedsrådsmøde afsluttes kl. 19.30, og samtidigt vil et nyt – offentligt – møde, hvor alle kan stille spørgsmål og ytre sig, blive påbegyndt. 

Sogneanalyse

I maj måned bad Dragør Kirkes menighedsråd Kirkefondet – en uafhængig kirkelig institution, der hjælper med at skabe liv og vækst i menighederne – om at udarbejde en sogneanalyse af de tilgængelige demografiske tal, der foreligger om Dragør Sogn, om befolkningens og menighedens sammensætning og om udviklingstendenser. 

Ønskerne for analysen var blandt andet at få kendskab til, om der bliver flere ældre, hvor mange konfirmander, der vil være i de kommende år, og andre særlige udviklingstendenser, som menighedsrådet skal være opmærksomme på. 

Analysen foreligger allerede nu og kan læses på kirkens hjemmeside. 

Gratis adgang.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk