Alexander Camre.
Alexander Camre.

Vi har modtaget:

Parkering i den gamle by

Da Dragør som bekendt ligger på den sydligste del af Amager, og den offentlige transport ikke rækker til den moderne families behov, er det i stigende grad nødendigt for flere familier at have mere end en bil per husstand. Det er nødvendigt for at kunne klare et aktivt seniorliv og for at kunne klare børnefamiliens behov for kørsel i forbindelse med arbejde, indkøb og aktiviteter m.m. 

I weekenden og i ferieperioder opstår der derfor parkeringsudfordringer omkring Vestgrønningen, da turister ofte parkerer netop der og dermed er til gene for de lokale beboer, som ikke kan finde parkering til deres bil. 

Da den gamle by kun i meget lille grad tillader parkering inde i selve byen, bør vi som kommune sikre bedre p-forhold for borgerne sådan, at de kan parkere bilen i nogenlunde gåafstand til deres bolig.

Det kunne opnås ved at udstyre biler indregistreret i Dragør med en elektronisk p-licens, som er registreret på bilens nummerplade. En simpel og billig bomløsning, hvor bilens registreringsnummer aflæses, og bomme åbner for indkørsel, kunne være en løsning.

En anden og mere omfattende løsning på kommunes p-udfordringer kunne være at tage samme model, som anvendes på Frederiksberg, i brug. Her er der i en stor del af kommunen indført 30-minutters-parkeringszone, og først efter de 30 minutter koster selve parkeringen penge. Betalingen skal naturligvis kun gælde for biler, som ikke har hjemadresse i Dragør Kommune. 

De områder, der skulle være omfattet af denne løsning, ville være de mest parkeringsbelastede områder herunder Vestgrønningen, havneparkeringen ved Strandlinien og Færgevej.

I disse områder bør vi lade et etableret parkeringsselskab stå for driften og administrationen heraf, ligesom man kender fra Frederiksberg og Københavns Kommuner i dag.

Besøgende udefra registrerer deres parkering på parkeringsappen, og betalingen sker herefter automatisk. De indtægter, der kommer fra p-afgift og p-bøder, skal naturligvis tilfalde kommunekassen i en 50/50-procents-deling med p-selskabet, som vi entrerer med.

Selvom jeg ikke er stor tilhænger af de privatdrevne parkeringsselskaber, ser jeg, at det er nødvendigt med en løsning på dette område nu, idet farlige situationer dagligt opstår pga. ulovligt parkerede biler, som bringer trafiksikkerheden i fare for alle aldersgrupper.

Da der er store administrative omkostninger forbundet med at drive parkeringsvirksomhed, vil det være nødvendigt at lade dette område være drevet, af nogle, som gør det professionelt, men i samarbejde og i balance med kommunens behov – og til gavn for kommunens beboere og i særdeleshed borgerne i den gamle by.

Med venlig hilsen
Alexander Camre
Kandidat til kommunalbestyrelsen for DF Dragør – Nr. 2 på listen

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk