Vi har modtaget:

Planerne på havnen er sund fornuft

Det er er en fornøjelse at følge Dragør Nyts reportager fra lokale begivenheder – om det er tøndeslagning, kulturnat eller sankthansbål. Man føler sig virkelig som en del af et mindre, hyggeligt og socialt velfungerende samfund. 

Det oplever man til gengæld ikke, når man begynder at læse indlæg, som anbefaler at gøre Dragør til en mindre del af Tårnby Kommune. 

Desværre er mange indlæg præget af misinformation, støtte til en særlig politisk orientering eller personlig økonomisk interesse. 

Når min gode ven, Søren Hvalsø, skriver, at kommunen er forgældet, så er han nødt til at gøre sig den ulejlighed at læse på lektien. 

Alle danske kommuner har gæld, og kommunen har ikke lånt 50 mio. kr. til at hælde ned i et stort sort hul. Man har lånt 15 mio. kr. for at holde trit med de ekstraomkostninger, som fyringer i anledning af corona har påført kommunens drift. Derudover 20 mio. kr. til at styrke likviditeten. De ligger stadig i kassen. Selv da Dragør Kommune økonomisk nåede sit mest kritiske punkt for næsten halvandet år siden, endte året ud med et overskud på driften.

Endelig er det besluttet, at man vil låne 20 mio. kr. til ombygning af havnen, der blandt andet skal sikre den østlige mole, så der kan anlægges mindst 65 store, nye bådpladser – potentielt over dobbelt så mange. En investering, som er rentefri, og som udbygget til 65 store både vil tilføre kommunekassen cirka en mio. kr. om året, når man går ud fra, at både af den størrelse betaler cirka 17.000 kr. om året i leje. En ren investering på bedst mulige vilkår. 

Blot til orientering har man gjort præcis det samme i Gentofte Kommune, så man kunne udbygge Skovshoved Havn og sikre indtægter i fremtiden – ovenikøbet på dårligere rentevilkår, end vi har i dag.

I det samme indlæg efterspørges en plan for havnen, og man besværes over, at bådeværftet ikke opfylder lokalplanen til punkt og prikke. 

Der er vist flere erhvervsvirksomheder i Dragør, der har fået dispensationer fra lokal-planen for at kunne opføre deres eget byggeri lovligt. 

Søren, du har hevet »TænkeTankens« mere end 10 år gamle plan frem så mange gange, at du nu må se fremad. Svømmehallen er anlagt et andet sted, snart har vi dobbelt så mange supermarkeder i Dragør som dengang – uden at en eneste ligger på havnen – og de andre vidtløftige planer som for eksempel et flotel viste sig uanvendelige. 

I forhold til »TænkeTankens« forslag skal vi i dag også tage højde for stormflodssikring og sikring imod vandstandsstigninger.

Det er selvsagt heller ikke fremmende, at personlige økonomiske interesser bliver fremført som gældende for almenvellet, som når Sørens tro væbner Leif Johnson udsender en spørgeformular til de partier, som stiller op til valget. 

Du kan ikke forvente, at seriøse partier skal svare på et tipskuponlignende skema uden at kunne forklare sine holdninger. Hvis du vil lave en sådan undersøgelse, så indhent partiernes valgprogram, og læs dig til svarene i en fyldig og fair fremstilling.

Så tænk nu frem, og lad dine personlige interesser for at bygge på havnen vige tilbage for det, der kan være i alle Dragørs borgeres interesse.

Med venlig hilsen
Valdemar Bandolowski
Medlem af Dragør Sejlklub og kandidat til kommunalvalget for liste T

Vi har modtaget: Endnu en UNESCO-afhandling

Carsten Olesen har indsendt et debatindlæg om liste T's UNESCO-afhandling. Læs mere

Vi har modtaget: Kommunen er til for dig!

Anne Grønlund (E), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om ældrepleje i Dragør og på Amager.

Vi har modtaget – svar til Søren Hvalsø: Havnen har brug for udviklingen nu

Ebbe Kyrø (T) og Valdemar Bandolowski (T), kandidater til KV21, har indsendt et svar til Søren Hvalsøs debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk