Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.

Så er det valgtid

På tirsdag den 16. november er der valg til kommunalbestyrelse og regionsråd.

Det har været en lang valgkamp – og utallige emner er blevet debatteret, både her i spalterne, til valgmøder, på gader og stræder samt i elektroniske medier.

Fra redaktionens side vil vi gerne takke alle – både politikere og borgere – for det store engagement, der viser demokratiet fra sin bedste side. Vi har som lokalavis valgt at være en aktiv part i det lokale demokrati – ikke holdningsmæssigt, for vi er per definition neutrale om alle emner – men ved at give plads til alle, der måtte ønske at ytre sig. Det har, som læserne nok har bemærket, fyldt godt i avisen. Vi håber, at de mange tilkendegivelser fra såvel kandidater som borgere i øvrigt har været med til at styrke læsernes bevidsthed om valget – og, vigtigst af alt, at alle vil benytte deres demokratiske ret til at deltage i valghandlingen og derigennem være med til at bestemme, hvem der skal sætte retningen for Dragør Kommune de kommende fire år. 

Husk på, at de mange kandidater, der gerne vil have jeres stemmer, alle har et fælles formål: At skabe så god en kommune for borgerne i Dragør som muligt. De har blot forskellige indfaldsvinkler til, hvordan dette gøres.

Ud over muligheden for at stemme på selve valgdagen kan man også brevstemme – og i år er fristen herfor blevet forlænget. Med henvisning til den tiltagende coronasmitte i samfundet opfordrer myndighederne til, at man – dersom man er afklaret omkring, hvem man ønsker at stemme på – vil overveje at brevstemme, således at muligheden for kødannelse på selve valgdagen minimeres. Det er muligt at brevstemme frem til fredag aften kl. 18 på Dragør Rådhus – se mere i annoncen på side 4.

Godt valg til alle – både vælgere og kandidater.

HAS

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk