Sælerne slapper af i solen. Foto: Martin Kunzendorf.
Sælerne slapper af i solen. Foto: Martin Kunzendorf.

Sælsafarier

Ungdomsskole – nu også til vands!

De sidste 20 år har Dragør Ungdomsskole opbygget erfaringer med aktiviteter på vandet. Først var det med undervisning i kajakroning, siden kom kano og stand up paddling for byens unge og folkeskolerne til. 

Undervisningen på vandet er primært foregået ved Maritimt Hus nær ved Dragør Fort. De seneste tre år, hvor undervisningen er blevet udvidet med tilbud om sejlads i motorbåd, inkluderer »Det store klasselokale« nu også selve Øresund, og ungdomsskolen kan således tilbyde både fisketure, snorkleture, besøg på Saltholm, Flakfortet, Middelgrunden, København Havn og tilmed speedbådskørekort. Og i år har tilbuddet også ekstraordinært omfattet tilbud til sfo’erne om sælsafarier til reservaterne ved Saltholm.

Det ekstra tilbud om sælsafari og mere udeundervisning skyldes, at Dragør Ungdomsskole i foråret afholdt en stor mængde nødundervisning for folkeskolerne grundet situationen med covid-19 – og evalueringerne heraf var positive og viste, at der var et stort ønske om mere undervisning og tid udendørs. Derfor har alle skoler og sfo’er nu været på udeskolekursus ved Det Maritime Hus og på Kongelundsfortet – og sfo’erne altså også på safari.

Sælerne

Der er to typer sæler i Danmark, og begge typer er at finde ved Saltholm. Der er tale om den »lille«, spættede sæl, som vejer cirka 75 kg, og den »store« gråsæl, som vejer op til 300 kg. 

Er man heldig, svømmer sælerne hen til båden og kigger nysgerrigt på en. Det er fascinerende at se sælerne – og når de er helt tæt på også at høre deres vejrtrækning og deres »snakken«. 

En del af undervisningen går på at lære at se forskellen på de to arter. Her er specielt hovedformen god. Gråsælen har nemlig et trekantet hoved, mens den spættede sæl har et mere rundt hoved, som godt kan ligne en labrador med store øjne.

Andre dyr

Ud over sælerne ved Saltholm ser deltagerne på sælsafarierne også gerne forskellige fugle såsom skarver, måger, edderfugle og svaner – og indimellem endda havørne kredsende lige over motorbåden.

Turen starter i Det Maritime Hus. Foto: TorbenStender.
Turen starter i Det Maritime Hus. Foto: TorbenStender.
Sikkerheden skal være i orden. Foto: TorbenStender.
Sikkerheden skal være i orden. Foto: TorbenStender.
Bådene ligger klar til afgang. Foto: TorbenStender.
Bådene ligger klar til afgang. Foto: TorbenStender.
Det er ikke kun sæler, eleverne kigger efter. Foto: TorbenStender.
Det er ikke kun sæler, eleverne kigger efter. Foto: TorbenStender.

På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.
På togt med Fulton. Foto: TorbenStender.

Fotos: TorbenStender.

I sidste uge var det Nordstrandskolens SFO, der var med Dragør Ungdomsskole på sælsafaritur. Turen derud foregik i ungdomsskolens motorbåd »Den Flyvende Hollænder«. Foto: TorbenStender.
I sidste uge var det Nordstrandskolens SFO, der var med Dragør Ungdomsskole på sælsafaritur. Turen derud foregik i ungdomsskolens motorbåd »Den Flyvende Hollænder«. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk