Kim Grønved Nielsen.
Kim Grønved Nielsen.

Vi har modtaget:

SF’s talepapir til Dragør Bio

Da smittetallet var højt i Dragør, valgte vi fra SF’s side ikke at deltage i vælgermødet i Dragør Bio torsdag aften. 

Men I skal ikke snydes for, hvad jeg ville have sagt, hvis jeg havde deltaget.

SF går til valg med to punkter: 

  • Råd til velfærd finansieret af en velfærdsprocent 
  • Klima- og miljøhandleplaner

Råd til velfærd 

Alle prognoser siger, at andelen af børn og ældre vil stige i de kommende år. Normeringsloven på småbørnsområdet skal implementeres, og der kommer øgede udgifter.

Vi foreslår, at kommuneskatten hæves med en procent. Det vil give 33 mio. kr. årligt i nye indtægter. Dermed sparer vi op til at kunne finansiere højere udgifter, når servicerammen bliver hævet. 

Yderligere vil vi søge at rulle de besparelser på velfærden, som er blevet foretaget de sidste mange år, tilbage. Det gælder især på børne- og ældreområdet.

Samtidigt vil de nye indtægter skabe ro omkring kassen. Der vil ikke være risiko for, at uforudsete udgifter kan bringe kassebeholdningen under grænsen udstukket af Indenrigsministeriet. 

De ansatte i kommunen kan være trygge i deres ansættelse, og truslen om sammenlægning med Tårnby pga. dårlig økonomi kan fjernes. 

Handleplaner

Der skal udarbejdes konkrete klima- og miljøhandleplaner for at nedbringe og stoppe de fossile udledninger i hele kommunen. 

Den rigtige løsning vil være at melde Dragør til det tværkommunale samarbejde DK2020. Derved kan vi få ekspertise og sparring til at lave en klimahandleplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger. 

Dragør er p.t. en af to kommuner i hele landet, som ikke er med i DK2020. Vi opfordrer alle partier til at støtte vores forslag om at søge medlemskab af DK2020 så hurtigt som muligt. 

Skift til varmepumper

Til sidst en lille opfordring til alle med olie- og gasfyr. Gå ind på energistyrelsen hjemmeside www.sparenergi.dk og bliv vejledt om, hvordan man kan skifte til varmepumpe. 

På hjemmesiden står blandt andet: Vil du gerne skifte dit olie- eller gasfyr ud med en klimavenlig varmepumpe, men meget gerne slippe for en stor investering og for at skulle vedligeholde løsningen selv? Så få en varmepumpe på abonnement.

Stem på SF

Hvis I – ligesom os – vil skabe den nødvendige økonomi til at løfte velfærden og samtidig investere i den grønne omstilling? Så send et klart signal til Dragørs politikere og stem på SF ved kommunalvalget.

Læs mere på vores hjemmeside: sfdragør.dk

Med venlig hilsen
Kim Grønved Nielsen
Spidskandidat for SF-Dragør

Vi har modtaget: Godt nytår Dragør!

Den socialdemokratiske gruppe i Drag­ør Kommunalbestyrelse kommer i dette læserindlæg med en nytårshilsen til læserne. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør SeniorBo – hvad nu?

Niels Strange og Nina Nørgaard fra Dragør SeniorBo har indsendt et debatindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Vandsituationen i Dragør

Morten Dreyer (O), bestyrelsesmedlem af HOFOR, har indsendt et debatindlæg om udfordringerne med rent drikkevand i kommunen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk