Vi har modtaget:

SF’s velfærdsplan for Dragør

Det sker igen og igen i Dragør. Pengekassen er under pres, og der er udsigt til, at kommunen kommer på Indenrigsministeriets observationsliste. Det sker, når beløbet kommer under 1.000 kr. pr. borger, dvs. omkring 14,5 mio. kr. 

Når en kommunekasse kommer under 0 kr. i gennemsnit over 12 måneder, kommer kommunen under administration af Indenrigsministeriet, og man mister sin selvstændighed. 

Det er sket adskillige gange for Dragør, at udsigterne til problemer med lavvande i kassen lå truende tæt på. Derfor er der foretaget hastige nedskæringer på velfærden og optaget lån for at fylde kassen op.

Det er ikke holdbart.

Ro på økonomien – ro på kassen

Derfor foreslår vi i SF, at vi laver en langsigtet, holdbar økonomisk plan. Vi skaber nye, løbende indtægter, som skaber ro på, som skaber sikkerhed, som ikke skærer ned i velfærden. 

Vi hæver kommuneskatten med 1 procent over tre år. Dermed skaber vi en varig indkomst, som tilfører kassen cirka 33 mio. kr. årligt.

Den enkelte borger vil ikke mærke det

For en borger som tjener 20.000 kr. pr. måned før skat, vil det betyde en forhøjelse af skatten på 100 kr. om måneden, når skatten er fuldt indfaset efter tre år. Det første år vil det være 40 kr. pr. måned. 

Det bliver selvfølgelig højere, jo mere man tjener. Eksempelvis hvis man tjener 40.000 kr. pr. måned, vil det blive 200 kr. 

Håber, det var svar til Søren Jakobsen, som i sidste udgave af Dragør Nyt var bekymret over vores forslag.

Holdbar velfærd

Vores plan har to formål. Dels skal den stabilisere kassebeholdningen, dels skal den skabe økonomi til at skabe kvalitet i velfærden, også i fremtiden.  

Den skal først og fremmest skabe midler til at indfase bedre normering i vores daginstitutioner, flere hænder i ældreplejen, lave mindre klasser i skolerne og sikre råd til uforudsete udgifter på specialområdet. 

Det går vi til valg på. 

Med venlig hilsen
Kim Grønved Nielsen
Spidskandidat for SF

Vi har modtaget: Endnu en UNESCO-afhandling

Carsten Olesen har indsendt et debatindlæg om liste T's UNESCO-afhandling. Læs mere

Vi har modtaget: Kommunen er til for dig!

Anne Grønlund (E), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om ældrepleje i Dragør og på Amager.

Vi har modtaget – svar til Søren Hvalsø: Havnen har brug for udviklingen nu

Ebbe Kyrø (T) og Valdemar Bandolowski (T), kandidater til KV21, har indsendt et svar til Søren Hvalsøs debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk