Martin Wood Pedersen.
Martin Wood Pedersen.

Vi har modtaget:

Sidste læserbrev inden valget

Nu nærmer valgdagen sig hastigt. Den 16. november går vi igen til valgurnerne og skal sammensætte den kommunalbestyrelse, der skal lede kommunen de næste fire år. 

Jeg har haft den store ære af at sidde i Dragørs Kommunalbestyrelse i snart fire år. 44 kommunalbestyrelsesmøder. Næsten 100 udvalgsmøder. Og så et utal af vælgermøder, borgermøder, gruppemøder og andet godt. 

Ved sidste valg var der 118 borgere i Dragør, der valgte at give mig deres personlige stemme. Jeg har gjort alt, hvad der har været i min magt, for at arbejde så hårdt og sagligt for dem, som det har været mig muligt. 

I mit første læserbrev forud for valget i 2017 skrev jeg, at jeg ville føre sober og saglig politik, hvis jeg skulle blive valgt. Det har jeg forsøgt at efterleve. Og det håber jeg så, at tilstrækkeligt med vælgere kan huske, således at jeg får mulighed for at forlænge mit mandat for også de næste fire år. Mit udgangspunkt i 2017 var at først lære og så forandre. Nu siger vi snart 2022, og ambitionen for en ny valgperiode er markant anderledes. For nu skal vi skabe et stærkt borgerligt Dragør. 

Hos de Konservative ønsker vi at skabe en ny retning for Dragør, og der er fire centrale punkter for os. Vi ønsker:

  • Fokus på kernevelfærd; værdig ældrepleje, endnu bedre skoler og institutioner samt et stærkt frivilligt foreningsliv 
  • At der skal være styr på økonomien, og at den skal være i balance. Altså ikke inkludere skatteforhøjelser og lånoptagning 
  • At skabe et tættere samarbejde mellem politikere, forvaltning og borgere gennem en fladere organisationsstruktur i forvaltningen 
  • At anvende vore anlægskroner på vedligehold af bygninger og veje og ikke til store projekter. 

Når det er sagt, ønsker vi at gennemføre dette ved at vinde borgmesterposten samt at skabe et stærkt borgerligt konstitueringsflertal i Dragør. 

Forleden var jeg ude og uddele foldere. Her mødte jeg en ældre herre, som spurgte, om det var hårdt at være i valgkamp. Til det kunne jeg kun svare ja, da både ens dagarbejde samt det løbende politiske udvalgsarbejde jo også skal passes. Vi talte videre, og han spurgte så, om det var for pengenes skyld, jeg var i politik, hvortil jeg svarede, at man ikke havde nogen høj timeløn som menigt medlem. Men hvorfor så? Og det satte han så selv ord på. Det må vel være for Dragørs skyld? Og det var vel egenlig hovedet på sømmet. Jeg er jo i det her for at gøre tingene bedre for alle os, der bor i Dragør. Lidt naivt. Lidt idealistisk. Men meget sandt. Ellers ville jeg nok ikke orke at bruge flere aftener om ugen på at drive politik. 

Men rejsen er ikke ovre. Det er den aldrig. I en kommune dukker der altid problemer og udfordringer op, som skal løses. Det kræver en kompetent og handlekraftig kommunalbestyrelse. Flankeret af en eksekveringsduelig forvaltning. Og en opbakning fra byen borgere. 

Derfor vil jeg opfordre alle til at stemme den 16. november. Stem Konservativt, hvis du ønsker en veldrevet, borgerlig kommune. Og stem gerne personligt, hvis du ved præcis hvilken kandidat, som, du ønsker, skal repræsentere dig. 

Så for sidste gang i denne valgkamp ønsker jeg de opstillede kandidater held og lykke og håber på en sober og saglig valgkamp, også i den sidste uge. 

Med venlig hilsen
Martin Wood Pedersen
Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse og kandidat til kommunalbestyrelse og regionsråd for Det Konservative Folkeparti

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk