Flyttemandskabet (fra venstre): Morten Bjarvin, Bjørn West og Jesper Hartmann Bjarvin er klar til at rydde mindestuen på Drag­ør Fort. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Flyttemandskabet (fra venstre): Morten Bjarvin, Bjørn West og Jesper Hartmann Bjarvin er klar til at rydde mindestuen på Drag­ør Fort. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Skoleskibsforeningen har forladt Dragør Fort

Af Birgit Buddegård

Den sidste dag i oktober måned ryddede Skoleskibsforeningen Danmark foreningens mindestue på Dragør Fort efter 20 år. 

»Trist« lyder det fra medlemmer af foreningens bestyrelse, men da lokalet skal anvendes til andet formål, rykker foreningen nu til Nakskov, hvor de har fået lokaler i forbindelse med Skibs- og Søfartsmuseet – rigtig fine lokaler, lyder det fra Jesper Bjarvin, der sammen med broren, Morten Bjarvin, og Bjørn West er mødt op for at rydde lokalet.

Bygningen, der indeholder foreningens nye lokaler, er i øjeblikket ved at blive renoveret, så i første omgang skal de forskellige genstande i depot.

Skoleskibet Danmark, der er en fuldrigget tremaster, udstyret med hjælpemaskineri, er i øvrigt bygget på Nakskov Skibsværft i 1933 – så man kan vel nærmest sige, at minderne nu vender hjem.

Det mest fotograferede skib i verden

Skoleskibsforeningen Danmark er en upolitisk forening, hvis medlemmer har sejlet eller sejler med Skoleskibet Danmark.

Foreningens formål er at samle medlemmerne til møder og sammenkomster, vedligeholde forbindelsen mellem gamle skibskammerater samt at yde støtte til skoleskibssagen. Interessen for foreningen er stor. Den har på de sociale medier 500 støttere – og alene det sidste halve år har den fået 200 nye medlemmer.

Det kan desuden oplyses, at det for andet år i træk er flere piger, end det er drenge, der har meldt sig til tjeneste på skoleskibet, der til næste år kan fejre sin 90-års-fødselsdag.

Skoleskibet Danmark er verdens ældste skoleskib. Det er det mest fotograferede skoleskib – og det oftest modellerede skib – i verden, fortæller Jesper Bjarvin.

I amerikansk tjeneste

Da Tyskland i 1940 besatte Danmark, var skoleskibet på togt og lå i havn i USA. For at undgå at tyskerne beslaglagde skibet, forblev det i USA.

Mange af de danske elever rømmede skibet og gik i allieret tjeneste, fortæller Jesper Bjarvin, men kaptajn Hansen blev om bord og tilbød assistance til den amerikanske regering.

Efter angrebet på Pearl Harbor indgik skoleskibet Danmark derfor i US Coast Guard til uddannelse af amerikanske søkadetter.

Dannebrog blev udskiftet med det amerikanske Stars and Stripes, mens skibets navn, farve og uniform forblev uændret. Og de danske sømænd stod for uddannelsen. Ingen amerikanske undervisere kom om bord.

Men Bjørn West kan fremvise en uniform med stjerner på kraven – fortællingen er, at de skulle stamme fra den amerikanske tid.

Skoleskibet har fortsat stærke bånd til USA, hvor man ikke har glemt, at skibet hjalp med at uddanne officerer under krigen. Der er således altid stor veneration og interesse for skibet, når det besøger USA. Både besætning og elever på Danmark mødes med stor interesse og taknemmelighed af de amerikanere, der kender historien, og mange er villige til at vente i timevis på at komme om bord for at besøge skibet, der i øvrigt som en æresbevisning under et besøg fik lov at sejle ind i New York Havn som det første af andre store »tall ships«.

Skibsmodellen af Skoleskibet Danmark flytter til Nakskov. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Skibsmodellen af Skoleskibet Danmark flytter til Nakskov. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Kaptajn Kurt Hansen endte som en institution på Danmark, hvor han gjorde tjeneste i 30 år. Han havde ellers meddelt, han aldrig var mere end to år på ét sted, ler Jesper Bjarvin.

En stor familie

På et skib ender man som en stor familie – et stort fællesskab, hvor eleverne hver for sig opfatter skibet som »mit skib«.

Der er mange oplevelser og møder med spændende mennesker – for eksempel benyttede Victor Borge enhver lejlighed til at besøge skibet.

Nu glæder skoleskibsforeningen til at fejre 90-års-fødselsdagen til sommer, og det skal nok sætte Nakskov og omegn på den anden ende.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk