Søndagens allehelgensgudstjenester

Allehelgensaften ligger fast hvert år på den 31. oktober, mens allehelgensdag falder på den første søndag i november – i år den 6. november, hvor man både i Dragør Kirke og Store Magleby Kirke vil markere dagen med en mindegudstjeneste.

I Store Magleby Kirke afholdes allehelgensgudstjenesten (ved Gitte Turin) kl. 16, mens der i Dragør Kirke først afholdes en højmesse kl. 10 (ved Jens Bach Pedersen) og herefter en allehelgensgudstjeneste kl. 12.

I begge kirker vil man mindes dem, der er døde og bisat eller begravet i årets løb, blandt andet ved oplæsning af deres navne. I Dragør Kirke varetages allehelgensgudstjenesten af begge præster i fællesskab – og der tændes lys, der kan bæres ud til gravene. 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk