Nicolaj Bertel Riber.
Nicolaj Bertel Riber.

Vi har modtaget:

Sund og ansvarlig økonomi

Den socialdemokratiske økonomiske politik bygger grundlæggende på et ønske om at skabe de bedste rammer for udviklingen af vores lokale velfærdssamfund.

Socialdemokratiet bliver tit – oftest af borgerlige – beskyldt for at ville bruge alle pengene uden at skele til beholdningen i pengetanken. Det er naturligvis ikke rigtigt. Socialdemokratiet bakker op om den gældende økonomiske politik, og det betyder, at vi forpligter os på at overholde de spilleregler, som vi har sat i fællesskab med de andre partier. Det handler om krav til og mål for kassebeholdning og opsparing til vedligehold. 

Det bedste for Dragør

Vi står vagt om en sund og ansvarlig økonomi, men vi gør det hverken for regnearkenes eller økonomiafdelingens skyld. Vi gør det, fordi det er det, der er med til at give os den bedste velfærd – og det er afgørende for Socialdemokratiet. For når der er ro om økonomien, og de gule og røde kort er i skabet og samler støv, så er der ro og tid for medarbejderne til at koncentrere sig om deres fagligheder og opgaver: undervisning, ældreomsorg, borgerservice og pasning af kommunens grønne områder. Det er bedst for Dragør. 

En økonomi i balance giver også mulighed for at turde noget med velfærden, og det skal vi i Dragør. Vi skal turde at investere i nye metoder og løsninger. Det er godt for borgerne, og det udvikler medarbejdernes fagligheder. Det er bedst for Dragør. 

Der skal være styr på henlæggelserne, så vi løbende kan opgradere, udvikle og ikke mindst klimaforbedre vores lokale velfærdsbygninger. Indimellem skal vi også bygge nyt, og det kræver også, at økonomien kan rumme det. Det er bedst for Dragør.

Med en stabil og fornuftig kassebeholdning sikrer vi os også imod, at større bølgeskvulp i økonomien ikke håndteres med »fuldt stop og bål og brand«. Det er bedst for Dragør.

Derfor står vi vagt om en sund og ansvarlig – og måske en til tider lidt kedelig – økonomisk politik. Fordi det er det, der giver os plads til og muligheder for at udvikle og investere i vores lokale velfærdssamfund, i mennesker og i vores fællesskab. Det er bedst for Dragør.

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber
Borgmesterkandidat
Socialdemokratiet 

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk