Vi har modtaget:

Tiden er til velfærd

Nej, vi skal ikke have friplejehjem i Dragør Kommune. Derfor er jeg glad for, at et flertal bestående af A, O og T i slutningen af november måned stemte forslaget fra Venstre, om at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret om fordele og ulemper ved friplejehjem, ned. 

Uagtet hvad man ideologisk måtte mene om private velfærdsleverandører, mener vi ikke, at den kommunale forvaltning skal bruge tid på at vurdere fordele og ulemper ved private virksomheder. Her må det være fortalerne for dette, som i første omgang selv kommer med en vurdering.

For vores forvaltning må fokus fuldt ud være på at bære vores ældrepleje så trygt og sikkert som muligt gennem coronakrisen.

Bagefter skal alle gode kræfter bruges på at udvikle og drifte vores kommunale ældrepleje til gavn og til glæde for borgere og medarbejdere. 

Desværre har der været en del eksempler på kuldsejlede private velfærdsinitiativer. Det er både på plejehjem og i hjemmeplejen, at vi har set disse eksempler. Det rammer hårdt, især for de borgere det vedrører. Der er tab af tryghed, viden og kontinuitet, og den risiko synes jeg ikke, at vi skal løbe i Dragør. 

Lad os nu bruge vores kræfter på at understøtte den kommunale ældrepleje. Det er der brug for. 

Det er tid til velfærd – ikke til eksperimenter. 

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber (A),
Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Vi har modtaget: Friplejehjem i Dragør

Kim Dupont har indsendt et debatindlæg om et friplejehjem i Dragør. Læs mere

Vi har modtaget: Friplejehjem i Dragør

Morten Dreyer har indsendt en kommentar til Kim Duponts læserindlæg om friplejehjem. Læs mere

Vi har modtaget: Friplejehjem nedstemt af snævert flertal!

Kim Dupont (V) har indsendt et læserindlæg om friplejehjem. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk