Vi har modtaget:

Træfældning i Kongelunden

C. Seidenfaden havde et indlæg i Dragør Nyt den 17. november 2021, hvor der rejses en række spørgsmål om det fældningsarbejde, der p.t. foregår i Kongelundens skovrejsning omkring Bjarke Cirkelsten, mellem Kalvebodvej og Fælledvej (læs indlægget her, red.). 

Naturstyrelsen har i forbindelse med, at arbejdet blev igangsat, informeret om dette, på Naturstyrelsen og Naturpark Amagers hjemmeside samt på sociale medier.

Naturstyrelsen fælder træer i skovrejsningen for at skabe større variation til gavn for biodiversiteten. 

Skoven omkring Bjarke Cirkelsten blev plantet for præcis 20 år siden, og træerne er nu så veletablerede, at skoven efterhånden er blevet mørk og helt uden urter i skovbunden. 

Efter indgrebet vil der hurtigt – og allerede til foråret – fremspire naturlig flora, når der igen kommer sollys til skovbunden. 

Naturstyrelsen har besluttet, at der samtidig med fældningen bliver etableret en ny sti rundt i skoven samt anlagt p-plads ved Kalvebodvej, da denne del af Kongelunden er blevet meget populær, efter at Bjarke Cirkelsten er flyttet ind i denne del af skoven. 

Det vil utvivlsomt blive et stort aktiv for alle brugere af Kongelunden, inkl. lokale beboere.

Med venlig hilsen
Sven Norup
Skovfoged

Vi har modtaget: Voldsom træfældning i Kongelunden

C. Seidenfaden spørger i dette debatindlæg om hvorfor der fælles skov i Kongelunden. Læs mere

Vi har modtaget: Danmarks vildeste kommune

Vivi Stecher vil vide, hvor den vilde natur bliver af i Dragør. Læs mere

Vi har modtaget: Evigt ejes kun det tabte

Tommas Brogaard, kandidat for Sydamagerlisten, har indsendt et debatindlæg om udviklingen af engvejsarealet. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk