Jeanet Mouritzen modtager erhvervsprisen sammen med to af sine sønner, Martin og Jimmy. De tre er her flankeret af Martin Geertsen og Helle Barth.
Jeanet Mouritzen modtager erhvervsprisen sammen med to af sine sønner, Martin og Jimmy. De tre er her flankeret af Martin Geertsen og Helle Barth.

Uddeling af erhvervspris

Overrækkelsen af Venstre i Dragørs Erhvervspris fandt sted fredag den 28. oktober i Hollænderhallen, og denne gang var det Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen (MF), der sammen med kommunalbestyrelsesmedlem Helle Barth (V) kunne overrække prisen, der i år gik til Dragør Pleje Omsorg. 

Dragør Pleje Omsorg er et firma, der tilbyder privat hjemmepleje i Dragør Kommune. Firmaet leverer dagligt pleje til mange plejekrævende borgere. Det fungerer således, at hvis man som borger er visiteret til hjemmehjælp, kan man frit vælge mellem hjælp via det kommunale tilbud og tilbuddet fra Dragør Pleje Omsorg. 

Virksomheden har cirka 28 medarbejdere tilknyttet og arbejder alene i Dragør Kommune. Virksomheden er familieejet med Jeanet Mouritzen som direktør. Hun udgør sammen med sine tre sønner, Martin, Jimmy og Morten Mouritzen, grundstammen. 

Ud over den basale hjemmehjælp, borgerne er visiteret til, kan der også tilkøbes yderligere service. Det kan eksempelvis være hjælp til madlavning eller indkøb m.m.

I forbindelse med et uanmeldt tilsyn har Dragør Pleje Omsorg fået en fornem vurdering. Det fremgår nemlig af en sådan, at både: »leveringen af pleje og praktisk hjælp er særdeles tilfredsstillende«, og at »leverandøren har et meget tilfredsstillende fokus på at levere pleje og praktisk hjælp med udgangspunkt i borgernes ressourcer«. 

I motivationen for erhvervsprisen sagde Martin Geertsen blandt andet: 

»Bedre plads til mangfoldighed i vores tilbud til de ældre med øget ansvarlighed og styrket konkurrence vil styrke kvaliteten i den pleje, som vi giver vores ældre. Vi vil have mere frihed og flere muligheder – også til vores ældre, plejekrævende borgere. Privat og offentlige pleje er ikke hinandens modsætninger, men kan supplere hinanden på en god måde, så den samlede kvalitet og service styrkes. Det ser vi Dragør Pleje Omsorg som et særdeles godt eksempel på med meget dedikerede medarbejdere.«

Helle Barth, der ud over at være medlem af kommunalbestyrelsen også sidder i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, udtalte: 

»Det er dejligt at konstatere, at vi igen i år har kunnet finde en prismodtager drevet af at gøre hverdagen bedre for mange af vores ældre medborgere. Hjemmeplejeopgaven er vigtig – ikke blot i relation til den praktiske hjælp, men også i relation til den menneskelige kontakt i hverdagen.«

Jeanet Mouritzens ord lød efter overrækkelsen således: 

»En stor tak til Venstre i Dragør for at tildele os erhvervsprisen. Det er vi meget glade og taknemmelige for. Det er dejligt at blive anerkendt for det gode arbejde, vores stærke medarbejderteam yder hver dag til de ældre i kommunen – i øvrigt i et godt samarbejde med Dragør Kommune.«

Martin Geertsen begrunder valget af årets prismodtager.
Martin Geertsen begrunder valget af årets prismodtager.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk