Fremtidsplanerne for Coops bygning på Neels Torv forventes p.t. først offentlig kendt til efteråret. Foto: HAS.
Fremtidsplanerne for Coops bygning på Neels Torv forventes p.t. først offentlig kendt til efteråret. Foto: HAS.
Vi har modtaget:

Irma og fremtiden

Kommunalbestyrelsen har fulgt Coops beslutning om lukning af Irma og er løbende orienteret om borgmesterens henvendelse til Coops direktion.

På den ene side er vi som kommunalbestyrelse glade for, at Coop har meldt ud, at de ønsker dagligvarehandel i bygningen. På den anden side er vi bekymret for, at der ikke er en endelig plan for dette, og at de ikke har kunnet oplyse en tidsplan.

Vi har derfor på tværs af partierne drøftet situationen. På baggrund af det har vi onsdag den 12. april sendt et brev til Coops direktion. Her har vi givet udtryk for vores bekymring for fremtiden, og at vi finder det meget uhensigtsmæssigt, hvis Irma-bygningen i en periode vil være lukket, indtil Coop finder ud af, hvad den fremover skal anvendes til.  

Vi har givet udtryk for vigtigheden af dagligvarehandel i bymidten og har henvist til planlovens bestemmelser om kommunernes mulighed for at regulere anvendelse af bygninger.

Fredag den 14. april har Coops ejendomsdirektør i en e-mail og telefonisk oplyst til kommunen, at deres nuværende strategi er, at de vender tilbage omkring september med deres idéer til udvikling af ejendommen, som muligvis vil indeholde dagligvarer.

Som kommunalbestyrelse finder vi det ærgerligt, at der skal gå så lang tid, og vi havde gerne set, at der ikke havde været så lang overgang mellem Irmas lukning og etablering af ny dagligvarehandel. 

Som kommunalbestyrelse vil vi gøre, hvad vi kan for at fastholde dagligvarehandel, og vi følger sagen tæt og fortsætter dialogen med Coop.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup (C), Helle Barth (V), 
Nicolaj Riber (S), Peter Læssøe (T), Flemming Blønd (L), samt løsgænger Lisbeth Dam Larsen
På vegne af hele kommunalbestyrelsen

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk