Vi har modtaget:

Mere uddannet personale

På det seneste møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget stillede Konservative et forslag, hvor forvaltningen pålægges at udarbejde en handlingsorienteret plan for, hvordan Dragør Kommune kan nå den politiske målsætning om en fordeling på 60/40% af uddannet og uuddannet personale på 0–6-årsområdet. 

Det var heldigvis et enigt udvalg, der stemte forslaget igennem.

Handleplanen skal ikke ses som om, at vi har dårlige institutioner, ledere og medarbejdere, som ikke kan varetage deres opgaver. Men vi har brug for at have uddannede pædagoger i vores institutioner for at sikre et faglig højt niveau, der kan støtte, motivere og udvikle vores børn. 

Derudover er der den store fordel, at uddannet personale fagligt kan sparre med hinanden, og de kan i samarbejde løfte de pædagogiske opgaver. 

Det vil vi konservative gerne arbejde for, så derfor har vi fundet handleplanen på området nødvendig, idet det i sidste ende handler om vores børn, deres trivsel og udvikling.

Rekrutteringsproblemer

Det er ingen hemmelighed, at Dragør Kommune, ligesom alle andre kommuner, har svært ved at rekruttere personale med de rette kompetencer. Med en handleplan vil det være nemmere at identificere, hvilke områder der skal sættes ind på i forhold til at kunne tiltrække uddannet pædagoger. 

Vi forventer ikke, at handleplanen løser alle vores problemer, men er der områder, der kan arbejdes med, så skal vi gøre det. Ligesom vi naturligvis i det omfang, det giver mening, skal sparre med Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL).

Problematisk opgørelse

I udvalget er vi ligeledes opmærksomme på, at det er problematisk, den måde tallene opgøres på. Eksempelvis tæller en pædagogisk assistent ikke med som uddannet personale. 

Uddannelsen som pædagogisk assistent tager tre år og en måned, hvor selve pædagoguddannelsen tager 3½ år. 

Vi konservative synes, det er usædvanligt, at de pædagogiske assistenter ikke tæller med som uddannet personale.

Rettidig omhu

For os konservative handler det om for at vise rettidig omhu, idet allerede næste år skal alle kommuner – også Dragør Kommune – kunne opfylde de minimumsnormeringer, der er vedtaget på daginstitutionsområdet. Det vil sige en pædagog til seks børnehavebørn og en pædagog til tre vuggestuebørn. 

I dag er cirka 46% af de ansatte i kommunens institutioner uddannet pædagoger, mens 9% er uddannet pædagogisk assistenter. 

Vi har tradition for nogle ekstremt dygtige pædagogmedhjælpere, hvor vi konservative meget håber på at se, om handleplanen giver mulighed for opkvalificering af allerede god, kærlig og faglig arbejdskraft. Men helt overordnet skal der arbejdes med rekruttering og fastholdelse, og det håber vi, at handleplanen kan være med til at løse.

Med venlig hilsen
Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe
Konservative medlemmer af BFKU og kommunalbestyrelsen

Vi har modtaget: Byrådet har kastet håndklædet i ringen

Morten Dreyer, formand for Dansk Folkeparti i Dragør, har indsendt et debatindlæg om tilladelser og kontrakter med caféerne...

Vi har modtaget: Badebroernes slaraffenland

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om planerne om etablering på badebroer langs strandene i Dragør. Læs...

Vi har modtaget: Plads til alle børnehavebørn

Annette Nyvang og Ann Harnek, medlemmer af BFKU for liste T, har indsendt et debatindlæg om corona-årgangene og plads...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk