Vi har modtaget:

Plads til alle børnehavebørn

På denne måneds møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget var det et enigt udvalg, der sagde ja til liste T’s forslag om at få en analyse af, hvornår kommunen skal have flere børnehavepladser klar. Det er vi i liste T glade for. 

Det er rettidig omhu at gå i gang med planlægningen, for vi ved, at de to store corona-årgange – børn født i 2020 og 2021 – skal begynde i børnehave de kommende år.

Ja, de første børn fra de store årgange bliver tre år i år – og de første vil derfor begynde i børnehave allerede nu i begyndelsen af 2023. 

Det bliver nødvendigt at udvide og sikre flere pladser, for allerede i dag udnyttes kapaciteten i kommunens børnehaver 100%. Det fremgik senest på mødet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i december.

Normalt fødes der typisk mellem 105 og 115 børn om året i Dragør Kommune. Men i 2020 blev der født 132 børn, og i 2021 blev kommunen beriget med hele 147 nyfødte. 

Man kan kun glæde sig over, at så mange forældre gerne vil sætte børn i verden i vores kommune – men de mange nyfødte har lagt maksimalt pres på vores vuggestuer – den opgave er løst med stor fleksibilitet af institutionerne. Det er derfor forventeligt, at det pres vil flytte over i børnehaverne.

Befolkningsprognosen for 2022 spår da også flere børnehavebørn pr. 1. januar 2024 – det vil sige, at der ifølge prognosen vil komme flere børn i løbet af 2023.

Desuden spår prognosen, at antallet af børnehavebørn vil stige yderligere og toppe den 1. januar 2025 med 595 børn. Det er 42 flere børnehavebørn, end i 2022. 

I årene efter 2025 vil antallet af børnehavebørn ligge på et højere niveau, end vi hidtil har været vant til i Dragør Kommune. Det gælder også for vuggestuebørn.

Tilbage i 2018, hvor Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre lukkede daginstitutionen Høgevænget, boede der 531 børnehavebørn i kommunen. Det er klart, at der ville have været god brug for den institution i dag.

Liste T ønsker, at man undersøger alle relevante muligheder for at øge antallet af børnehavepladser – ligesom udviklingen sætter fokus på, hvor vigtigt det er også at gå i gang med planlægningen af et permanent 9. spor i vores skolevæsen. For alle disse skønne børn, begynder jo også i skole.

Vi bliver nødt til at gøre noget, og dette er første skridt.

Med venlig hilsen
Annette Nyvang og Ann Harnek
Medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget for liste T

Vi har modtaget: Byrådet har kastet håndklædet i ringen

Morten Dreyer, formand for Dansk Folkeparti i Dragør, har indsendt et debatindlæg om tilladelser og kontrakter med caféerne...

Vi har modtaget: Badebroernes slaraffenland

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om planerne om etablering på badebroer langs strandene i Dragør. Læs...

Vi har modtaget: Mere uddannet personale

Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe, alle Konservative medlemmer af BFKU og kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk