Vi har modtaget:

Ydelsesteamet

Hvad er op, og hvad er ned i denne sag

Kenneth Gøtterup skriver i sidste uges Dragør Nyt om situationen i Ydelsesteamet.

Da der som regel er to sider af en sag, vil jeg for min del gerne give min side af sagen og på den både bidrage til det fulde billede – og måske også gøre op med nogle af de uklarheder, man i første omgang kunne sidde med.  

Før og efter sommerferien

Ydelsesteamet er det team, som for eksempel varetager udbetalinger af sygedagpenge, fleksydelse og kontanthjælp – opgaver, Dragør Kommune hele tiden har løst. 

Det var også herfra, at vi fremover skulle administrere de hjemtagne opgaver på socialområdet. 

Der har over tid været nogle personalemæssige udfordringer, men meldingen før sommerferien til politikerne var, at der var ro på, og at man var klar til at hjemtage opgaven, til trods for at vi stod over for at skulle implementere et helt nyt udbetalingssystem.

Desværre ændrer billedet sig over sommeren. Lederen af Ydelsesteamet er her ikke længere, centerchefen er sygemeldt, og derudover er der sygdom i teamet. Det efterlader naturligvis et område i en vanskelig situation.

Lige nu er der nogenlunde styr på situationen. Forvaltningen har måttet indhente konsulentbistand for at sikre opgaveløsningen, bedre arbejdsgange og – vigtigst af alt – ydelser, herunder udbetalinger til borgerne til tiden. 

Den hjemtagne opgave

Det er korrekt, at Kenneth Gøtterup advarede mod at hjemtage denne opgave – og jeg er ikke for stolt eller ærekær til at sige, at den nuværende situation helt bestemt giver anledning til at overveje, om det var det helt rigtige at gøre. 

Ikke desto mindre bygger hjemtagelsen på en vurdering foretaget af både Dragør og Tårnby Kommuners forvaltninger og ikke på politisk ønsketænkning – i hvert fald ikke for Socialdemokratiets del. 

Indtil videre bliver den hjemtagne opgave løst af Tårnby Kommune. 

Ordentlighed? 

Jeg gik og troede, at det Konservative Folkeparti stod vagt om ordentlighed, men den bør man nok kigge lidt længere efter her i Dragør. 

En ting er at hænge politiske kolleger (eller modstandere) ud på baggrund af politiske uenigheder – det er sådan set fint nok. Vi kan tage det. Men når man gør det på en måde, der udstiller vores medarbejdere og bruger det i en valgkamp, så står jeg af. 

Så, kære Kenneth Gøtterup  – og den konservative gruppe, tror I, at jeres henvendelse til AmagerBladet gør det nemmere for teamet? Gør det de sygemeldte raske? Bidrager det til mere faglighed i opgaveløsningen? 

Svaret er nej! 

Det, som Ydelsesteamet først og fremmest har brug for, er ro og opbakning – og det får de herfra. 

Det vil være mit håb for den næste kommunalbestyrelse, at man tager drøftelser som disse, der hvor de retteligt hører hjemme, nemlig i udvalgene. 

Sluttelig skal jeg gøre opmærksom på, at der er aftalt en løbende og tæt opfølgning med forvaltningen på de udfordringer, som teamet står i, så de igen kommer på ret kurs så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber
Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialdemokratiet

Vi har modtaget: Endnu en UNESCO-afhandling

Carsten Olesen har indsendt et debatindlæg om liste T's UNESCO-afhandling. Læs mere

Vi har modtaget: Kommunen er til for dig!

Anne Grønlund (E), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om ældrepleje i Dragør og på Amager.

Vi har modtaget – svar til Søren Hvalsø: Havnen har brug for udviklingen nu

Ebbe Kyrø (T) og Valdemar Bandolowski (T), kandidater til KV21, har indsendt et svar til Søren Hvalsøs debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk