Som annoncør i Dragør Nyt har du den perfekte mulighed for at nå ud til hele lokalområdet i og omkring Dragør. Dragør Nyt har igennem mange år haft en imponerende høj læseandel blandt kommunens beboere og derfor vil dit budskab nå ud til de fleste.

Prisliste pr. 1. april 2022

Priserne heri afløser prislisten af 1. februar 2019. Alle priser er ekskl. moms.

Ved beregning af priser for annoncering i Dragør Nyt er der tre overordnede faktorer.

Enkeltstående annoncer beregnes ud fra mm-pris.

Der ydes gentagerabat ved minimum tre indrykninger – op til årsrabat, som udgør 40%. Rabatten ydes, uanset om annoncerne er ens eller ændres fra gang til gang.

Desuden ydes der kvantumrabat på annoncer, som udgør minimum 1.040 mm (kvartside).

Der er særlige priser ved årsaftale med annoncer på minimum 1.040 mm.

Format

Dragør Nyt udgives i broadsheet-format (stort avisformat). Det betyder, at der er otte spalter i avisen, og at en side har en samlet højde på 515 mm.

     • 1 spalte: 41 mm
     • 2 spalter: 86 mm
     • 3 spalter: 131 mm
     • 4 spalter: 176 mm
     • 5 spalter: 221 mm
     • 6 spalter: 266 mm
     • 7 spalter: 311 mm
     • 8 spalter: 356 mm

For gentagerabatter gælder, at annoncering skal ske inden for 12 måneder. Indholdet i annoncen kan i perioden skiftes løbende uden ekstra beregning. Når 12 måneders annoncering er forløbet, betragtes aftalen som en fortløbende aftale, der gensidigt kan opsiges med tre måneders varsel.

Dragør Nyts priser er alt inklusive, bortset fra moms. Grafisk opsætning af annoncer er inkluderet i prisen. Der opkræves ingen tillæg for webudgave, miljø, farver, fakturering eller noget som helst andet. Prisen er prisen.

For opnåelse af årsrabat på 40% gælder, at annoncestørrelsen minimum skal udgøre 100 spalte-mm pr. indrykning. Ved årsaftale om fast annoncering gælder årsrabatten også på øvrige annoncer i løbet af året op til annoncestørrelse på 1.000 mm.

Ved årsaftale med annoncering på minimum 200 spalte-mm pr. indrykning gælder årsrabatten også på større annonceformater i løbet af året.

Annoncering i Dragør Nyt – mm-priser:

Pris pr. millimeter

 • Forside pr. spalte-mm kr. 6,80
 • Højreside pr spalte-mm kr. 5,00
 • Venstreside pr. spalte-mm kr. 4,50
 • Rubrikannonce (maks 5 linjer) kr. 80,00

Gentagerrabatter

 • 3 indrykninger: ÷5%
 • 6 indrykninger: ÷10%
 • 13 indrykninger: ÷20%
 • 26 indrykninger: ÷30% 
 • Årsaftale – fast annoncering: ÷40%

Indrykningerne skal ske inden for en periode på 12 måneder.

Kvantumrabat

 • Helside-annoncering, 8 x 515 mm: ÷25%
 • Halvside-annoncering eller derover (min. 2.060 mm):  ÷15%
 • Kvartside-annoncering eller derover (min. 1.030 mm): ÷10%
 • Prisen på en annonce beregnes ved at gange antal spalter med højden af annoncen. Dette resultat skal derefter ganges med sideprisen (antal spalter) x (højde på annoncen) x (pris pr. mm). Opnår man rabat trækkes den efterfølgende fra.
  Venstreside Højreside
  2 x 50 mm 450,00 500,00
  2 x 50 mm med årsrabat 270,00 300,00
  2 x 100 mm  900,00 1.000,00
  2 x 100 mm med årsrabat 540,00 600,00
     kr. 2,70 pr. mm kr. 3,00 pr. mm  
  Venstreside Højreside
  Kvartside (f.eks. 4 x 257 mm) 4.171,00 4.635,00
  Kvartside med årsrabat 2.502,00 2.781,00
  kr. 2,43 pr. mm kr. 2,70 pr. mm
     
  Fast annoncering kvartside 2.200,00 2.450,00
    kr. 2,14 pr. mm kr. 2,38 pr. mm
  Venstreside Højreside
  Halvside (f.eks. 8 x 257 mm) 7.879,00 8.755,00
  Halvside med årsrabat 4.727,00 5.253,00
  kr. 2,29 pr. mm kr. 2,55 pr. mm
     
  Fast annoncering halvside 4.200,00 4.700,00
    kr. 2,04 pr. mm kr. 2,28 pr. mm
  Venstreside Højreside
  Helside (8 x 515 mm) 13.905,00 15.450,00
  Helside med årsrabat 8.343,00 9.270,00
    kr. 2,02 pr. mm kr. 2,25 pr. mm
       
  Fast annoncering helside 7.400,00 8.200,00
    kr. 1,80 pr. mm kr. 1,99 pr. mm

Hent prisliste

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk