Politik

UNESCO-sag foran afgørelse

Kommunalbestyrelsen skal torsdag den 22. april træffe beslutning om, hvorvidt Dragør skal ansøge om at blive optaget på UNESCO’s Verdenskulturarvsliste, udsætte eller alternativt helt opgive projektet. Læs mere

Økoskab på havnen

By-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog i onsdags, den 7. april, at give tilladelse til opsætning af et »økoskab« på Dragør Havn. Læs mere

Ny konstituering

En ny politisk konstitution blev tirsdag den 23. marts indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre. Læs mere

En borgmester på vej

Fra kommunalpolitik til fagforeningspolitik. I en samtale med Dragør Nyt ser borgmester Eik Dahl Bidstrup, V, ­tilbage på sin tid som borgmester og løfter sløret for ­fremtiden som formand for Krifa. Læs mere

Uklarhed om jubilæum

Det er fortsat uklart, om fejringen af 500-året for hollændernes ankomst afholdes nu, ­udskydes et år eller deles over begge år. Læs mere

UNESCO-høring afsluttet

Mandag formiddag var det sidste chance for at tilkendegive holdninger og overvejelser – for og imod – at ansøge om ­optagelse af Dragør på UNESCOs liste over verdensarv. Læs mere

Bådudlejning i Dragør Havn

By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tirsdag den 9. marts beslutte, om de vil give den nystartede dragørvirsomhed Wesail tilladelse til at etablere bådudlejning i Drag­ør Havn. Læs mere

Nyt kommunelogo?

Økonomiudvalget i Dragør Kommune valgte torsdag den 25. februar at anbefale forvaltningens forslag vedrørende kommunens logo. Læs mere

Dragør som UNESCO-kulturarv

Kommunen har iværksat en høring om fordele og ulemper ved ­udnævnelsen af Dragør gamle by og havn til UNESCO-verdensarv. Dragør Nyt har talt med medlemmer af UNESCO-sekretariatet om, hvad en eventuel udnævnelse faktuelt betyder. Læs mere

Overgang til centerstruktur

Kommunalbestyrelsen besluttede torsdag den 4. februar, at Dragør Kommune skal overgå til at organisere kommunens administration i en overordnet centerstruktur. Læs mere

Længere ventetid

Ventetiden på en plejehjemsplads og overskridelserne af pladsgarantien på Omsorgscenteret Enggården steg i 2020. Læs mere

Kamp mod sagsbehandlingstid

Dragør Kommunes forvaltningen har fremlagt deres plan for afhjælpning af problemet med sagsbehandlingstiden i plan- og byggesagsbehandling. Læs mere

Oprensning af stranden

By-, Erhvervs- og Planudvalget fik forrige tirsdag, den 12. januar, en opdatering af, hvordan det er gået med at holde stranden ren i 2020-sæsonen. Læs mere

Fælles indsats for at hjælpe ledige fra lufthavnen

De mange afskedigede fra Københavns Lufthavn i Kastrup skal ved hjælp af en fælles målrettet indsats hjælpes hurtigt i job. Det mener borgmestrene fra henholdsvis Tårnby Kommune og Dragør Kommune samt beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i Københavns Kommune. Læs mere

Udeserveringsregler

BEPU sender sag videre – § 17, stk. 4-udvalget om Infrastruktur skal lave indstilling om ­fremtidige udeserveringsregler. Læs mere

Nytårskur om kystsikring i Søvang

Søvangs Grundejerforening har startet en ny tradition – ­nemlig en nytårskur, hvor grundejerne kan mødes og ønske hinanden godt nytår og drøfte et tema, der vedrører Søvang. På grund af coronarestriktioner foregik den dog virtuelt. Læs mere

Julepassiar med borgmesteren

Nytår nærmer sig hastigt, og Dragør Nyt har været på besøg på rådhuset for at tale med borgmesteren om kommunens tilstand – set fra borgmesterkontoret. Læs mere

Ernæringsuge på Enggården

Dragør Kommunes madservice havde i sidste uge særligt fokus på ernæring – både for borgere med bopæl på Omsorgscenteret Enggården og borgere, der har madudbringning til eget hjem. Læs mere

UNESCO-beslutning udskudt

Torsdag den 19. november blev en konsekvensvurdering og den videre proces af Drag­ørs ansøgning om optagelse på UNESCOs verdens­kulturarvsliste behandlet i kommunalbestyrelsen. Læs mere

Byggelyst giver travlhed i forvaltningen

Fra Drag­ør Kommune oplyses det, at man igennem det seneste halve år har oplevet en stigning i antallet af ansøgninger om byggetilladelsee på hele 60 procent – og at det ifølge kommunen er både godt og skidt. Læs mere

Fremtidens kystsikring i Dragør

På Drag­ør Gl. Havn har man siden fredag i sidste uge kunne se tre forskellige bud på fremtidens klima- og kystsikring i Dragør udstillet i plancheform. Og i mandags kunne borgerne virtuelt debattere med forvaltningen for at få forslagene konkretiseret. Læs mere

Nyt skilt advarer om farten

Mange billister har mødt politiets fartkontrol på vej mod krydset Englandsvej/Møllegade. Nu har kommunen opsat digitalt skilt, der tydeligt fortæller bilisterne, om de overholder fartgrænsen på 50 km/t. – eller om foden hviler for tungt på speederen. Læs mere

Dagligvarebutik på Kirkevej

By-, Erhvervs- og Planudvalget behandler på tirsdag et forslag til et tillæg til lokalplan 61, der muliggør en udvidelse af stueetagen Kirkevej 137–139 til dagligvarebutik. Læs mere

Historisk budgetaftale indgået

For første gang, siden den nuværende Drag­ør Kommune blev dannet i 1974, er alle partier i Drag­ør Kommunes kommunalbestyrelse med i budgetforliget for det kommende år. Læs mere

Nye menighedsråd

Tirsdag den 15. september blev der afholdt valgforsamlinger i såvel Store Magleby Sogn som Drag­ør Sogn.
Læs mere

Helikopterflyvninger ved Søvang

Forsvaret har anmodet Miljø- og Fødevareministeriet om dispensation til at gennemføre en række øvelser med helikopter på militærterrænet ved Aflandshage. Læs mere

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk