Vi har modtaget:

Ændring af A. P. Møller-arealets vilkår

En mindre ændring af Lokalplan 27 til fordel for lokalt erhverv er på vej. Sagen kommer på næste møde i byrådet.

Lige siden lokalplanen blev vedtaget i 1989, har der været restriktioner for den nordlige del af arealet. Det var de overordnede myndigheders krav dengang. Her kan der udelukkende udvikles erhverv, som er direkte lufthavnsrelevant.

Siden har vi gennem årene erfaret, at Københavns Lufthavn absolut ingen interesse har i at sætte dette areal og den tidligere GateGourmet-bygning i spil som Dragørs kommende erhvervsgrund. Lufthavnen vælger i stedet for at bygge ud mod øst, hvor der er store arealer og direkte adgang til lufthavnen. Så derfor kan dette relativt lille område nu ændres til fordel for Drag-ør. 

Jeg er særdeles glad for, at vi nu sætter den lille ændring af vilkårene i gang. Det har været en meget langstrakt affære, men nu kører det. Så snart ændringen er endelig vedtaget – det tager dog nogen tid med høring m.m. – vil arealerne kunne udvikles til gode arbejdspladser i Dragør. På linje med den sydlige erhvervsdel, hvor vi har et velfungerende erhvervsliv.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Rigelig mulighed for parkering

Bent Larsen mener, at der kan være mulighed for at udvide parkeringspladsen ved Dragør Havn i henhold til en...

Vi har modtaget: Parkering

Anni og Steen Olsen og indsendt et debatindlæg om parkeringsproblemer i Dragør. Læs mere

Vi har modtaget: Idyl i byen og på havnen

Martin Wittrup Enggaard fra SF Dragør, har indsendt et debatindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk