Vi har modtaget:

Det er for dyrt at have to rådhuse

En Dragør-familie på fire kan alene i administrationsomkostninger spare cirka 12.000 kr. om året ved en sammenlægning med Tårnby

Det er dyrt at administrere. Især i Dragør. 

De nyeste tal fra det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem viser, at forskellen i administrationsudgifter mellem Dragør og Tårnby på et år er vokset med 296 kr. pr. indbygger. Tårnby Kommune bruger 4.560 kr. pr. indbygger om året, mens Dragør Kommune bruger 7.528 kr. pr. indbygger om året. For en Dragør-familie på fire er forskellen vokset til cirka 12.000 kr. hvert år. 

Det er jo ikke overraskende, at jo flere borgere, der skal betale en borgmester, en kommunaldirektør, en direktion, en kommunalbestyrelse og et rådhus, des lavere bliver udgifterne pr. borger.

Dyrt at have to rådhuse

Det er dyrt at være lille, og høje administrative udgifter er penge, som ikke giver nogen værdi for borgeren. I Dragør har vi jo hverken kortere ekspeditionstider eller længere åbningstider, end i Tårnby. Tværtimod. 

I længden er det svært at forklare og forsvare denne store forskel. 

De 66 nye kommuner, som blev lagt sammen i 2007 sparede i gennemsnit 9,4% efter fire år. For Dragør og Tårnby vil den samme besparelse udløse cirka 28 mio. kr. hvert år! – penge, som virkelig kunne gøre nytte i for eksempel ældreplejen, skolerne eller daginstitutionerne.

Borgerne administrerer

Udviklingen viser, at der kommer stadig færre borgere på rådhusene. Digitalisering og selvbetjening er blevet en del af hverdagen. 

Indberetninger og forespørgsler foregår digitalt. Sygesikringskort, kørekort osv. ligger nu på telefonen hos mange borgere. 

Rådhuset kunne i princippet ligge i Ringkøbing. 

Dragør Rådhus er på mange måder blevet overflødigt og kunne erstattes af en eller flere borgerservicefilialer.

Ny Sydamagerkommune

Dragør og Store Magleby kommuner blev lagt sammen i 1974. Det skete fire år efter alle andre kommuner. Der var også modstand dengang. 

Ved sammenlægningen blev man blandt andet enige om at flytte rådhuset til det forholdsvis nye Store Magleby Rådhus, men på den betingelse at rådhuset skiftede navn til Dragør Rådhus. 

Jo, historien viser, at der også dengang var store følelser på spil! 

»Vi slikker sårene endnu,« udtalte en borger for nylig. Men både Store Magleby og Dragør eksisterer stadigvæk. 

Vi må indse, at Dragør Rådhus er ved at have udtjent sig selv. 

Rådhuset kunne måske ombygges til ungdoms- eller ældreboliger eller måske indrettes som et mekka for kultur-, fritids- og institutionsaktiviteter, sammenlægning af museer, borgerservice m.v. Kun fantasien sætter grænser. 

Med de seneste reformer er det blevet dyrere og mere kompliceret at drive en moderne kommune med flere udgiftskrævende borgere. 

I en lille kommune som Dragør har det også vist sig at være svært at tiltrække og fastholde de nødvendige ledelsesmæssige, faglige og administrative kompetencer. 

Trods vor egen selvforståelse og unikke idyl må vi tilpasse os den udvikling, som 238 andre kommuner for længst har gennemført. 

Ved en sammenlægning med Tårnby Kommune vil begge kommuner kunne opnå  en økonomisk, administrativ og faglig gevinst i et nyt og stort administrativt fællesskab med cirka 58.000 indbyggere – måske under navnet Sydamager Kommune. Antallet er en perfekt størrelse for en moderne kommune. Og vi vil få Danmarks største arbejdsplads, lufthavnen, lige i midten. En ny og tidssvarende kommune for en fælles og tryg fremtid. 

Med venlig hilsen
Flemming Blønd
Cand.jur
Sydamagerlisten – for en fælles og tryg fremtid

Hollænderhallen og de absurde planer

Blade af Dragørs historie (4) Læs mere

Dyrere og mere besværligt at hjælpe bøjlebørn

Nedbringelsen af ventelisterne for børn, der har brug for en tandbøjle, har vist sig at koste flere penge for...

Forpagtning af Hollænderhallens café er sendt i udbud. Arkivfoto: Thomas Mose.

Stort cafeteria kommer sandsynligvis tilbage til Hollænderhallen

Stort cafeteria kommer sandsynligvis tilbage til Hollænderhallen Ny forpagter af Hollænderhallen kan få lov til at genetablere cafeteria i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk