Vi har modtaget:

Det er ikke Tårnby contra Dragør

Store følelser er på spil, når talen falder på sammenlægning

Kommuner Dragør og Store Magleby blev lagt sammen i 1974. Det skete på grund af kommunalreformen i 1970. 

Sammenlægningen skete i Dragør og Store Magleby under store protester og fire år efter, alle andre kommuner var blevet lagt sammen. 

Nogle borgere hævder, at »vi slikker sårene endnu«. Men kan nogen i dag forestille sig, at vi stadigvæk var to adskilte kommuner? Store Magleby Kommune og Dragør Kommune? Bønder og fiskere? 

Det er stærke følelser, der er på spil. 

Ved en sammenlægning med Tårnby er der fremsat udsagn såsom: »Vi skal ikke opsluges af Tårnby«, »vi skal ikke styres fra Tårnby« eller »vi mister vores identitet«. 

Men realiteten vil være, at ikke en stokrose vil blive flyttet i Dragør. 

Også i Tårnby er der modstand. Det fortælles, at der var Tårnby-borgere, der i sin tid ikke ønskede at se Dragør Revyen fordi, at den – nåh ja – hed Dragør Revyen ...

Mange samfund

Men det er ikke Tårnby contra Dragør. På Sydamager er vi mange samfund. Kastrup, Dragør, Tårnby, Søvang, Store Magleby, Vestamager, Tømmerup, Ullerup, Viberup og Saltholm. Vi har alle det til fælles, at vi ønsker et veldrevet, smukt og attraktivt Sydamager. 

Med en samlet Sydamager-kommune vil vi være en endnu bedre med- og modspiller til blandt andet Danmarks største arbejdsplads, lufthavnen, Danmarks største kommune, København – ligesom vi har mulighed for at få en endnu bedre infrastruktur på hele Sydamager.

Farvel til 14 års ørkenvandring

De seneste årtiers ørkenvandring og gældsættelse i Dragør har været pinagtig. 

Dragør-vælgernes vejledende beslutning i 2007 om at forblive selvstændig har vist sig kun at gavne vores kommunalpolitikere. For borgerne har det været meget dyrt. 

Dragør Kommune har i den periode solgt ud af kronjuvelerne. 160 mio. kr. er forsvundet ned i daglig og dyr drift. Og vi fortsætter med at låne penge. Hver Dragør borger er gældsat for cirka 13.000 kr. Vores administration er 55% dyrere, end Tårnbys er, og vi har længere svartider og kortere åbningstider på stort set alle områder. 

For en Dragør-familie på fire er ekstraudgiften til administration alene cirka 11.000 kr. mere om året, end hvis familien havde boet i Tårnby.

Tid til fornyelse

Det er tid til fornyelse og tid til at få luftet ud. 

Drømmen om selvstændighed brast. Vi er blevet indhentet af virkeligheden. Det er derfor en kreds af borgere har startet »Sydamagerlisten«. 

Efter 14 års ørkenvandring og fejltagelse på fejltagelse er det endelig blevet »stuerent« at indse fornuften i en sammenlægning af Dragør og Tårnby Kommuner. Det vil både give den nye Sydamager Kommune en større økonomisk robusthed, en større faglighed og en større sammenhængskraft. Også for Tårnbys vedkommende. 

At vi bliver lagt sammen med Tårnby – før eller siden – er hævet over enhver tvivl. Men lad os gøre det mens vi endnu kan stå oprejst og selv kan træffe beslutningen.

Med venlig hilsen
Flemming Blønd
Cand.jur
Sydamagerlisten

Hollænderhallen og de absurde planer

Blade af Dragørs historie (4) Læs mere

Referencefoto af et lignende varmepumpeanlæg med omtrent samme kapacitet som det, der skal bygges i Dragør. Foto: Rambøll.

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge Fem lokationer er blevet vraget, og en er blevet foretrukket i udbygningsplanerne for...

Sommerhilsen fra Venstre i Dragør

Reflektioner og forventninger: Venstre markerer lokale succeser og fremlægger fremtidige planer for Dragør Kommune Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk