Vi har modtaget:

Dragørs drikkevand

Hvorfor kan vi ikke få rent vand i Dragør Kommune?

Dragør bør ikke længere indvinde vand? Sådan lød det fra HOFORs side i en rapport om drikkevandet. 

Årsagen er, at drikkevandsforsyningen i Dragør er udfordret, og at fund af pesticider og andre miljøfremmede stoffer over tilladte grænseværdier kan ændre vores »programmering« i kroppen og føre til følgesygdomme. 

Professor Phillipe Grandjean påpeger, at situationen kan resultere i, at udvikling af organfunktioner kan forandres og føre til sygdomme, som vi kunne have været sluppet for.

I længere tid har jeg råbt vagt i gevær med, at vores drikkevand ikke længere er rent, og at der bør gøres noget. 

Morten Dreyer mener, at når man blander renere vand fra for eksempel Søndersø i Værløse i det beskidte vand fra Dragør, så er det godt nok, fordi man holder sig under grænseværdierne. 

Han mener også, at der på sigt skal findes en langsigtet løsning – altså »på sigt« og ikke »nu«. Vi er jo vant til langsigtede løsninger i Dragør, men udrikkeligt drikkevand er en alvorlig situation, der kalder på omgående håndtering!

Men er skidt vand bedre, når det er fortyndet? Vi bliver da ved med at få det skidt ind i kroppen. Hvordan skal det så se ud om ganske få år? Skal vi drikke flaskevand, lige som vi kender det fra Sydeuropa?

Vores borgmester, Helle Barth (V), vil ikke trykke på »alarmknappen« endnu, og spiser problemstillingen af med, at det jo ikke kun er Dragør, der har et problem, men at problemet er landsdækkende. 

Vel, det er da en udmelding, der vil noget, fra en tillidsperson, som hun jo skulle være.

Vand er vores livskilde, og jeg vil gerne betale for at få rent vand ud af hanen. Men når der fra Dragørs »regering« ikke ønskes handling, så har vi som borgere det svært. 

Jeg er oppe i alderen, lige som blandt andre Morten Dreyer og Helle Barth, men de mange yngre med børn kommer til at have et problem, hvis der ikke tages fat nu, ved at kommunen følger HOFORs klare opfordring. Og hvis det kan bevises, at lufthavnen bærer en stor del af skylden, sådan som nogle antyder, så er der jo en part, der skal betale regningen. Ydermere er den danske stat ved Trafikministeriet medejer af lufthavnen, og der bør derfor sendes klar besked fra Dragør til ministeren og regeringen. Stifterne, Søren Skov Knudsen og Ole Fentz, bør også i så fald kontaktes.

Med venlig hilsen
Thomas Krebs
Strandlinien 31

Er Dragør Industriby grøn?

Politikerne påstår, at det planlagte 170.000 m² store erhvervs- og industriområde er »grønt«. Men er det nu også rigtigt...

»Dragør Industriby« møder borgermodstand

Borgere og lokale partier rejser alvorlig protest mod planlagt storstilet erhvervsudvikling nær boligområder. Læs mere

Sommerhilsen fra Venstre i Dragør

Reflektioner og forventninger: Venstre markerer lokale succeser og fremlægger fremtidige planer for Dragør Kommune Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk