Torsdag den 22. april skal Dragør Kommunalbestyrelse tage stilling til UNESCO-ansøgningens videre skæbne.
Torsdag den 22. april skal Dragør Kommunalbestyrelse tage stilling til UNESCO-ansøgningens videre skæbne.
Vi har modtaget:

Høringen om UNESCO blev en afstemning om turisme

Kære medborgere i Dragør

Der er kommet mange gode synspunkter om UNESCO i forbindelse med den nyligt afholdt borgerinddragelse. Man kan se resultatet på Dragør Kommunes hjemmeside ved at slå op på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde torsdag den 15. april. 

Dragør Kommune bad om synspunkter på fordele og ulemper ved en UNESCO-anerkendelse – det var ikke en afstemning. Små fem procent af Dragørs borgere svarede. Det er fint i betragtning af, at det er et svært emne at kommentere. Rigtig mange havde både positive og negative synspunkter. 

Det helt overskyggende, negative synspunkt drejer sig om betænkelighed ved en voldsom turisme – langt over halvdelen af kommentarerne omhandler dette – især fremhævet af beboerne i den gamle by. Men samtidig har mange beboere i den gamle by det positive synspunkt om en UNESCO-anerkendelse, at det vil styrke bevaringsentusiasmen. 

Dragørs politikere bør tage turismespørgsmålet dybt seriøst. Og heldigvis er der også en turismestrategi på vej. Den vil få stor opmærksomhed – og den er nødvendig, hvad enten Dragør gamle by og havn kommer på verdensarvslisten eller ej. 

Det helt store spørgsmål er, om en UNESCO-udpegning vil betyde mange flere turister, og om en UNESCO-udpegning vil give bedre mulighed for at styre udviklingen. 

I søndagens udgave af Politiken (rejsetillægget) udtaler en specialist i turisme under overskriften »Overturisme ville være min sidste bekymring for Dragør«, at »frygten« er vildt overdreven. Det er klart, at vi, der gennem mange år har arbejdet med UNESCO, er enige – hvis turismen ville ødelægge vores miljø, så var vi stået af for længst – og Kulturministeriet og UNESCO ville være stået af. Vi tror på, at turismen kan styres, hvis Dragør vil.

Der er nogle afskrækkende eksempler på ødelæggende turisme – for eksempel fra Venedig, men også fra vores egen Nyhavn, men Dragør er hverken Venedig eller Nyhavn. 

»Angsten« for masseturisme kommer i høringssvarene blandt andet til udtryk ved en kritik af Amarminoen. Men det viser blot, at turismen er en udfordring, der skal takles – uanset UNESCO. 

Lokal turismestrategi

En dragørsk turismestrategi skal imødegå de udfordringer, der er nævnt i forbindelse med høringen. Det drejer sig om trængsel, trafik, affald og manglende parkeringspladser. Og som sagt, så er kommunen i fuld gang med at finde løsninger.

Det er også nævnt, at turister ikke altid opfører sig, som man bør gøre i et tæt boligområde som den gamle by. Mange skriver som høringssvar, at gæster er velkomne, men det skal være på en måde, så både gæster, beboere og vores erhvervsdrivende har glæde af det. 

Vores turistkontor, der inden sommer vil være blevet omdøbt til Dragør Besøgscenter, vil gøre meget ud af formidlingen af byen og dens historie til kommunens gæster og specielt om, hvordan man gebærder sig i en levende by beboet af private familier. 

Mange efterlyser en turismestrategi. Og godt at kommunen netop er i gang med at udarbejde en sådan.

Til den helt outrerede situation, som Venedig oplever disse år, kan jeg oplyse, at byrådet i Venedig netop har stoppet al krydstogtsejlads til Venedig – anbefalet af UNESCO.

Flere modstandere af Dragør som verdensarv har påstået, at der ikke er redskaber til at styre turismen. Men det er der, hvis vi kan samle Dragør for, at turismen bliver til glæde og ikke til skade for vores bymiljø.

Økonomi fyldte rigtig meget i starten af debatten. Men fakta er, at vi taler om en stort set gratis omgang for Dragør, hvor gevinsten for både erhvervsliv og borgere langt vil overstige udgiften. Det er rigtigt, som nogen fremhæver, at en styring af turismen koster noget – men det vil den som sagt gøre uanset UNESCO. Under emnet fremhæver mange, at UNESCO formentlig vil åbne op for fondsstøtte til Dragør. Det viser erfaringer fra de eksisterende verdensarvssteder da også at være gældende – og det kunne Dragør godt have brug for.

Torsdag den 22. april skal Dragør Kommunalbestyrelse tage stilling til UNESCO-ansøgningens videre skæbne. Sekretariatet for Dragør Verdensarvsråd bidrager til mødet med et digert værk på næsten 400 sider, der udgør det næsten færdige materiale til fremsendelse til Kulturministeriet og UNESCO. 

Der vil altid være ubesvarede spørgsmål i forbindelse med en så stor beslutning. Men jeg tror ikke, at vi kan komme tættere på svarene. Det er mit håb, at Dragørs politikere vil være ved deres egen ansøgning fra 2018 og fortsat bakke op om en UNESCO-anerkendelse – det er en historisk mulighed for Dragør, som kun viser sig én gang. 

Har man spørgsmål vedrørende UNESCO, er man velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Axel Bendtsen
Lodsstræde 4A
hanne.axel@stofanet.dk
Tlf.nr.: 61 72 60 90

Busserne der betjener linje 250S er slidte. Arkivfoto: Thomas Mose.

Udfordringer med bus 250S

Skal Dragør borgerne blive ved med at finde sig i urimelige forhold i bus 250S? Læs mere

Dragør Kunstfestival er tilbage på Dragør Havneplads – og i år med 38 udstillere. Arkivfoto: TorbenStender.

Kunst på havnen

38 kunstnere besøger havnepladsen. Læs mere

Bådudlejning med et tvist

Blade af Dragørs historie (2) Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk