Vi har modtaget:

Lavt forbrug i Dragør

Størrelsen af administrativt personale i Dragør er den laveste i landet

Dragør Rådhus koster cirka 100 mio. kr., nævner byrådskandidater, alt imens de ruller med øjnene. Og sammenligner med andre kommuners rådhuse.

Hvad, de overser, er, at begrebet rådhus trods alt er en ret diffus størrelse. 

I Ishøj for eksempel bor de til leje i et boligselskab på 2. etage. Andre kommuner har kun den kommunale øverste stab samlet på deres rådhus, hvorimod afdelingerne er spredt ud over hele kommunen.

I Dragør har vi valgt at samle næsten alt på rådhuset, hvilket der er god plads til. Og det sparer en del adresser væk rundt i byen og en masse unødvendig husleje.

Det betyder dog, at vi risikerer angreb, hvis man sammenligner »priserne på rådhusene«, der som udgangspunkt er en absurd øvelse.

Udgiftsfordeling

I tilfældet Dragør Rådhus omfattes for eksempel tjenestemandspensioner og it også som en administrativ udgift, hvor de fleste andre kommuner har udskilt dette til andre konti. 

Alene tjenestemandspensioner udgør 10,5 mio. kr. årligt. Det er efterbetalinger for især kommunens mange skolelærere og deres ægtefæller efter lang og god tjeneste. Et beløb, som skal betales, hvad enten kontoen ligger på rådhuset eller i et udbetalingscenter et andet sted i kommunen.

Dragør har også betalt en hel del i »overhead« til Tårnby, hvor opgaver grundet loven hidtil er blevet løst.

Det samme gælder for Dragørs it-afdeling. Denne lille, kompakte og professionelle serviceafdeling på cirka otte personer konteres via rådhuset, hvor det i andre kommuner er en selvstændig afdeling med egne konti, som er deres rådhus uvedkommende. 

It-afdelingen står også for alle kommunens indkøb af soft- og hardware. Hvor både licenser og ipads til tre skoler tager deres bid af rådhusets budget. Det omhandler cirka 21,6 mio. kr. af rådhusets budget.

Så argumentet, at rådhuset er dyrere, end andre rådhuse, er ikke sandt.

Smal administration

Skal man imidlertid sammenligne kommunernes forbrug af administrative ressourcer, er Indenrigsministeriets nøgletal måske mere retsvisende. Her nævnes, at Dragør er den kommune i landet, som har den smalleste administration. Altså bruger Dragør mindst.

Vort forbrug ligger i stedet for på de varme hænder. Vi bruger 11,1 medarbejdere pr. 1.000 indbyggere på administration. Til sammenligning ligger Tårnby på 15 medarbejdere pr. 1.000 indbyggere. Det lave antal medfører naturligvis, at vi løbende må vurdere indsatsen på de forskellige områder.

Naturligvis vil flere administrative medarbejdere afhjælpe dagligdagen, men skal det ske, så vil det jo betyde, at der må skæres ned på de varme hænder. Hvilket Dansk Folkeparti bestemt ikke støtter.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk