Vi har modtaget:

Værftsgrunden – så er det tid til en beslutning

Forslag om en smuk og overkommelig løsning til gavn for alle, som kommer i havnen

Bådeværftet i Dragør Gamle Havn er netop i disse dage ryddet og fejet, og nøglerne overgivet til kommunen. 

Det bør markeres ved, at vi snart tager en fornuftig beslutning om, hvad værftsområdet skal bruges til fremover. Ingen ønsker, at arealet kommer til at ligge som et ingenmandsland i mange år, som det jo desværre har været tilfældet andre steder på havnen.

Lokalplan 70

Hvis vi kigger i gældende Lokalplan 70, som handler om havnens fremtid, er der beskrevet meget konkret, hvad tanken er med arealet omkring skurbyen, når bådeværftet er borte. 

De gamle og udtjente værftsbygninger nedrives. Det frigjorte areal bruges til havnerelaterede formål såsom værksteder, butikker, service, grejopbevaring og lignende. 

Eventuelle publikumsorienterede funktioner såsom restauranter og udstillinger skal ifølge lokalplanen placeres længst mod øst – altså i området omkring det nuværende Café Espersen – og udtrykkeligt ikke på det gamle værftsareal.

Der skal ifølge lokalplanen på værftsgrunden bygges i mindre enheder efter en samlet plan »der dog skal tillade variationer med hensyn til flugter, retninger og forskydninger de enkelte bygninger imellem«. 

Beklædningen af bygningerne anbefales som træ-brædder og tagbeklædningen som tagpap eller lignende. Og »gerne med variation i tekstur og farver«. 

Kun rent undtagelsesvist kan bygninger opføres med støbt fundament, og det forudsættes, at man i konstruktionen tager højde for kommende havstigninger.

Lokalplanen siger altså, at på den gamle værftsgrund skal et nybyggeri falde godt ind i havnens og skurbyens »selvgroede« miljø. Det er vi sikre på, at langt de fleste drag-ørborgere vil sætte megen stor pris på. 

Vi er så privilegerede her i kommunen at have en af øresundskystens sidste velfungerende erhvervshavne med fiskerihavn og frisk fisk over kajen, ophalerbedding, traditionelt røgeri, mastekraner, bådeværft, lodsstation, daglig kutterforbindelse til Drogden Fyr, motorværksteder, grej-skure, havnens værkstedsplads og håndværkere – alt sammen placeret på et koncentreret område, som emmer af maritim historie og nutid. Og alt sammen noget, som hører til i en rigtig havn

De med rødt markerede bygninger på denne principskitse af en nye skurby på værftsgrunden omfatter foruden et forsamlingshus en række enkelt- og dobbeltskure til maritime aktiviteter. Planen giver også plads til to små torve.
De med rødt markerede bygninger på denne principskitse af en nye skurby på værftsgrunden omfatter foruden et forsamlingshus en række enkelt- og dobbeltskure til maritime aktiviteter. Planen giver også plads til to små torve.

Plan for værftsgrunden

På baggrund af ovennævnte forudsætninger har vi arbejdet videre med den plan for værftsgrunden, som vi for nogle uger siden præsenterede her i Dragør Nyt. 

Som det fremgår af vedstående principskitse, forestiller vi os den nye skurby bygget, så den bliver naturligt integreret i havnemiljøet og den eksisterende skurby – med små bygningsenheder opført i træ og tagpap anbragt, som den skæve grund nu byder. Og med let tilgængelige adgangsveje for offentligheden fra Fiskerikajen, fra Stejlepladsen og fra den eksisterende skurby.

Vi har afsat plads til et forsamlingshus, placeret cirka der, hvor værftets nuværende haller ligger. Vi ved, at et beskedent udstyret forsamlingshus til cirka 50 mennesker, med toiletter og tekøkken, er et stort ønske hos mange af byens foreninger, der netop har mistet muligheden for at samles til arrangementer i Havnepakhuset.

Der er tænkt på lys og luft på trods af den kringlede byplan. Der tænkes anlagt to torve, så der bliver plads til både børneleg og moden eftertænksomhed. Friarealerne kan naturligvis også bruges til Lodsens Dag, Dragør Kulturnat osv. 

Mange fluer med et smæk

Det er vores forslag, at værftsgrunden opdeles i lodder, som skurbyen har været i 100 år. Det fungerer fint. Havnen ejer jorden, og fiskere, mekanikere, maritime foreninger og bådejere kan så leje et jordstykke og rejse et skur for egen regning. Sådan et skur kan så evt. sælges videre til en ny lejer.

Forsamlingshuset kan også finansieres ret ukompliceret. Anlægssummen bliver beskeden, og man kan forestille sig andelsbeviser hos foreninger og medlemmer – eventuelt med et kommunalt byggetilskud og så en ret sikker støtte fra den offentlige Lokale og Anlægsfonden, der uddeler tipsmidler netop til sådanne formål.

Ved vores fremgangsmåde slår man mange fluer med ét smæk. Der skal ikke udarbejdes ny lokalplan, og området forbliver i samme stil som den øvrige gamle havns. Højvandssikringen sker ved, at der bygges på moderne pælefundamenter. Det betyder samtidig, at man undgår en kostbar oprensning af forurenet jord.

Og bedst af alt: Projektet er ikke baseret på storstilede fondsdonationer og et dræn i kommunekassen både til byggeri og drift. 

De store millionbeløb fra fonde betyder jo normalt, at der så skal indskrives stjernearkitekter til at lave markante aftryk på projektet. Det er meget naturligt, at en millionsponsor gerne vil markere sig, men det er bare ikke det, vi har brug for her på Dragør Havn. 

Med vores ovenstående løsning kan vi komme i gang, når vi selv har lyst og interesse. Altså hurtigt.

Med venlig hilsen
Carsten Olesen, Dr. Dichs Plads 1A
og Birger Nielsen, Søndre Strandvej 129

Foto: TorbenStender.

Kunst i sol og regn

Kunst i sol og regn Mange mennesker trodsede weekendens noget omskiftelige vejr og mødte op på havnen for at...

Dragør Kunstfestival er tilbage på Dragør Havneplads – og i år med 38 udstillere. Arkivfoto: TorbenStender.

Kunst på havnen

38 kunstnere besøger havnepladsen. Læs mere

Borgmester Kenneth Gøtterup står for den officielle velkomst. Foto: TorbenStender.

50-årsfest fra morgen til aften

Lørdag den 22. juni var én lang festdag, hvor Dragør fejrede sit 50-års-jubilæum som kommune. Fra klokken 9 om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk