Vi har modtaget:

ARC’s sorteringsanlæg

Det blev et nej til klima og fællesskab – desværre

På kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 27. april blev det besluttet, at Dragør ikke skal indtræde i et nyt sorteringsanlæg under Amager Ressourcecenter (ARC). 

Den socialdemokratiske gruppe ærgrer sig over beslutningen om at stå uden for det nye anlæg til eftersortering af restaffaldet, som et flertal bestående af Venstre, Konservative og Sydamagerlisten stemte igennem torsdag aften. Det er en beslutning, som hverken er grøn eller gavnlig for Dragør. 

Afhængig af fælleskaber

I fremtiden kommer kommunerne til at være endnu mere afhængige af at indgå i tværkommunale fællesskaber for at kunne løse de mange opgaver, der bliver lagt ud til kommunerne. For at være en interessant og troværdig samarbejdspartner er det vigtigt, man viser, at man kan sætte fællesskabet over den enkelte kommunes særinteresser. 

I denne sag om sorteringsanlæg betyder det, at Dragør, som den eneste af de fem ejerkommuner; København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør, nu står udenfor. Det er ikke et godt signal til vores samarbejdspartnere. 

Dragør er måske mere, end den gennemsnitlige kommune, afhængig af at kunne indgå forpligtende fællesskaber. Derfor bekymrer beslutningen os i særdelshed, fordi vi frygter, at det kan få betydning for andre kommuners lyst til at indgå i nye fællesskaber med os. 

Miljø og klima

Ud over fællesskaberne kommer dertil hele klimadelen. Og her vil S ikke gå på kompromis.

Det fremgår tydeligt af sagen, at erfaringerne fra andre kommuner, med flere års erfaring med kildesortering, viser, at der stadig er en ikke ubetydelige mængde af genanvendeligt affald i restaffaldet, hvorfor at der er et behov for eftersortering. 

Der er intet grundlag for at tro, at vi i Dragør er hverken værre eller bedre til at sorterer, end alle andre – så selvfølgelig burde vi være med i sorteringsanlægget fra dag ét. Vores restaffald bør jo også eftersorteres, så alt genanvendeligt affald bliver udsorteret til glæde og gavn for miljø og klima. 

Den mulighed går vi nu glip af. 

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber, 1.-viceborgmester,
og Ole H. Hansen
Medlemmer af kommunalbestyrelsen
Den socialdemokratiske gruppe

Oversvømmelse på Strandstien sidste efterår. Foto: Dragør Kommune.

Kommunen og HOFOR efterlyser borgernes hjælp

Stormflod og skybrud udfordrer Dragørs kloaksystem. Nu opfordrer kommune og forsyningsselskab borgerne
til at bidrage med hjælpende tiltag,...

Moms ulovligt i 12 år – billigere affald på vej

I fremtiden vil der sandsynligvis blive opkrævet lavere gebyr for afhentning af affald. Læs mere

Sommerhilsen fra Venstre i Dragør

Reflektioner og forventninger: Venstre markerer lokale succeser og fremlægger fremtidige planer for Dragør Kommune Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk