Vi har modtaget:

Hvor er der en voksen? 

Passer borgmesteren på vores børn? (V)

Der er desværre god grund til at tro, at Dragør Kommune ikke lever op til minimumsnormeringerne i vuggestuer og børnehaver efter nytår. 

Per 1. januar 2024 er det et lovkrav, at der skal være én voksen per tre vuggestuebørn og én voksen per seks børnehavebørn. 

Tilskud

Selv om kommunerne siden 2020 har modtaget midler fra staten til at sikre bedre normering – til næste år modtager Dragør Kommune 2,9 mio. kr. – er der meget, der tyder på, at kommunen ikke når i mål. 

Liste T mener, at man igen kan spørge, om borgmesteren passer på Dragør. I dette tilfælde Dragørs børn.

Uopfyldt lovkrav

Så sent som i fredags kom der nye tal fra Danmarks Statistik, som viser normeringen i alle landets kommuner i 2022. Danmarks Statistik konkluderer, at normeringen i børnehaverne er blevet bedre på landsplan siden beslutningen om bedre normering i 2020, mens vuggestuerne har ligget stabilt på et gennemsnit 2,9 barn per voksen.

Næsten alle kommuner havde derfor mindst 1:3 og 1:6 voksen per vuggestue og børnehavebarn i 2022. Men det havde Dragør Kommune ikke. 

Liste T’s Peter Læssøe, Ann Harnek og Annette Nyvang.
Liste T’s Peter Læssøe, Ann Harnek og Annette Nyvang.

Dårlige resultater

På vuggestueområdet er der kun fire kommuner i Danmark, der har en dårligere normering, end Dragør Kommune. 

Vi ligger på en delt 5.-plads med en normering på 3,1 – et tal, der ikke har bevæget sig i positiv retning siden 2020. I 2021 var der endda hele 3,4 børn per voksen. 

Det tyder ikke godt, at vi ikke kan se en forbedring.

På børnehaveområdet var der tre kommuner, der havde en dårligere normering, end vores. Her ligger Dragør på en delt 4.-plads med en normering på 6,1. Det giver kommunen den dårligste normering i Region Hovedstaden. 

Det bør fremhæves, at normeringen i Dragør Kommune var 6,0 i 2019 – og endnu bedre i 2017 og 2018. Her var der 5,7 barn per voksen. 

Det er paradoksalt, at normeringen er blevet dårligere, selvom man har fået midler til en bedre normering. I 2021 var tallet hele 6,4 børn per voksen.

I den tunge ende

Selv om normeringen fra Danmarks Statistik ikke kan sammenlignes 1:1 med opgørelsesmetoden, der vil blive brugt efter nytår, så giver det dog et advarende fingerpeg om, at kommunen ligger i den tunge ende. 

Efter liste T’s mening er der to afgørende forhold, som har påvirket normeringen negativt. Dels, at flere af daginstitutionerne de seneste to år har været gennem turbulente tider med et stort merforbrug, og dels, at Socialdemokratiet, Konservative og Venstre (ACV) har bedt institutionerne om selv at spare sig ud af problemet. 

Effektivisering som løsning

Som noget nyt har ACV åbnet for »at dække dele af disse merbrug« med den ene hånd  og med den anden besluttet en rammebesparelse i 2023 og effektiviseringsbesparelse i 2024 og årene frem. 

Institutionerne kan ifølge ACV hvert år »effektivisere« driften med cirka 420.000 kr. 

Da den altovervejende omkostning i vores institutioner er løn, så vil denne effektivisering i realiteten være færre medarbejdere. ACV udhuler derved en pæn del af de midler, staten har givet til minimumsnormeringer.

I liste T’s budget for 2024 tilbageførte vi disse midler til daginstitutionerne. Vi vil fortsat gerne – sammen med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen – finde løsninger, der giver institutionerne reelle muligheder for at overholde lovgivningen og nå en endnu bedre normering hurtigst muligt. 

Med venlig hilsen
Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe
Kommunalbestyrelses-medlemmer for liste T 

Hollænderhallen og de absurde planer

Blade af Dragørs historie (4) Læs mere

Referencefoto af et lignende varmepumpeanlæg med omtrent samme kapacitet som det, der skal bygges i Dragør. Foto: Rambøll.

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge Fem lokationer er blevet vraget, og en er blevet foretrukket i udbygningsplanerne for...

Den nye struktur i Dragør Kommunes forvaltning er vedtaget. Arkivfoto: Thomas Mose.

Nye handleplaner mod overgreb og ekstremisme

Dragør Kommune har inden sommerferien godkendt nye handleplaner til forebyggelse og håndtering af overgreb, ekstremisme og negativ social kontrol...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk